Request ID: 20-08-7610
Published: 2020-08-24

IMDi har behov for en prosjektassistent med erfaring fra gjennomføring av offentlige digitaliseringsprosjekter.

Arbeidsområder for konsulenten:

 • Bistå prosjektleder med de til enhver tid prioriterte oppgaver i
 • prosjektet
 • Koordinere, bistå og følge opp administrative aktiviteter i prosjektet –
 • internt og med leverandør
 • Skrive referater, statusrapporter og informasjonsmateriell
 • Fasilitere workshops, samlinger, møter etc

Krav til kompetanse/erfaring:

 • Du har relevant utdanning og/eller erfaring innen enten økonomi,
 • administrasjon og/eller prosjektarbeid
 • Du har erfaring fra rollen prosjektleder i mindre digitaliseringsprosjekt
 • og/eller prosjektmedarbeider i store digitaliseringsprosjekt
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid
 • Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks
 • informasjon. Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike
 • beslutningstakere er en forutsetning.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig

Oppdraget vil være en 50% stilling i perioden.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-09-14

Enddate

2021-01-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00