Request ID: 20-09-0537
Published: 2020-09-07

Avdeling rådgivning e-helse (HDRE) hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde, nå særskilt knyttet til digitalisering for å understøtte arbeid med smittevern og beredskap i forbindelse med covid-19. I den anledning søker vi bistand fra en erfaren prosjektleder, som kan lede forskjellige type prosjekter og prosesser, som f.eks., analyser, utredninger, anskaffelser, utviklingsprosjekter, testledelse og endringsledelse m.m. 

Digitaliseringsprosjekter i FHI innebærer høy grad av samhandling med ulike faggrupper på tvers i organisasjonen og i en del tilfeller også aktører utenfor FHI. FHI gjennomfører en rekke forskjellige type prosjekter, hvilket betyr at man som prosjektleder kan bli engasjert til å lede for eksempel utviklings-, utredning- og anskaffelsesprosjekter. Prosjektleder må ofte delta i hele prosessen fra ide og konseptutredning til løsningen er implementert. Våre prosjektledere inngår i team, og som prosjektleder vil du vil inneha forskjellige oppgaver. Stillingen krever at du er selvgående, strukturert og produktiv. Du har god teknisk innsikt, er løsningsorientert, utnytter metodikk pragmatisk, sikrer forankring og liker varierte oppgaver.


Konsulenten skal bistå med bl.a. følgende oppgaver: 

 • Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføringen av prosjekter og endringsprosesser 
 • Utarbeide konsepter, prosjektmandat, prosjektforslag og prosjektplaner i samarbeid med prosjekteier, fagavdelingene og systemarkitekter 
 • Utarbeide funksjonell arkitektur i samarbeid med fagavdelingen og systemarkitekt 
 • Koordinere prosjektarbeid inn mot selvgående team og delta i team med å utforme prosesser, utarbeide brukerhistorier og domenemodeller, samt bidra med testgjennomføring 
 • Gjennomføre ROS og bidra til personvern og informasjonssikkerhetsanalyser, etablere driftsavtaler og databehandleravtaler ved behov
 • Rapportere, informere og kommunisere med interessentene av prosjektene 
 • Bidra i opplæring, innføring og forankring, koordinere gevinstrealiseringsaktiviteter

Krav til kompetanse

 • Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) 
 • Konsulenten skal ha:
 • Dokumentert kompetanse og erfaring innen prosjektledelse og smidige metoder 
 • Bred erfaring innen prosjekt- og prosessledelse og prosjektarbeid 
 • Dokumentert erfaring med å lede og gjennomføre digitaliseringsprosjekter 
 • Erfaring med prosjektledelse i virksomhet med moderne (smidig) systemutvikling, innføring og gevinstrealisering
 • Erfaring med personvernforordningen (GDPR) og informasjonssikkerhet  
 • Erfaring fra helsesektoren 
 • Erfaring med forbedring og digitalisering av arbeidsprosesser 
 • Erfaring med å gjøre vurderinger og anbefale konkrete tiltak 
 • God til å strukturere og dokumentere resultater 
 • Gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsegenskaper 

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk God kjennskap til folkehelsearbeid og Folkehelseinstituttets ansvarsområder, herunder domenekunnskap fra smittevern/beredskapsarbeid


Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 

 • God kjennskap til Azure Devops som verktøy i smidig utviklingsarbeid
 • Relevante sertifiseringer, som f.eks ITIL, Prince2, Certified, Scrum, MSP 
 • Erfaring fra arbeid under press/ i krisesituasjoner 
 • Erfaring fra statlig virksomhet og kjennskap til statlig administrasjon og budsjettarbeid i staten

 

 

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-03-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00