Request ID: 20-09-1993
Published: 11.09.2020

Det publikum kjenner som strømmetjenesten NRK TV har en ganske kompleks organisasjon og teknologiportefølje bak seg. Et av de mest sentrale teamene i dette området, Distribution & Katalog, leverer tjenester både til NRK TV, NRK Radio og NRK.no. Teamet samarbeider med flere teams fra bl.a. Produksjonssystemer og eksterne leverandører for å sikre best mulige publiseringsflyt og beste opplevelse av videoinnholdet til NRK TV.

Lederteamet i Produktområdet NRK TV består av to produktutviklingssjefer, fem teamledere, en designlead, en testlead og en arkitekt. Vi jobber både med å designe ny organisasjon, og å bygge god tverrfaglig samarbeidskultur. Samtidig har vi et spennende og svært viktig strategisk oppdrag som skal resultere i nye tilbud for NRKs publikum innen 2022. 

Da en av våre teamledere går ut i permisjon, trenger vi nå en erfaren, smidige teamleder som kan bistå i ledelsen av teamet Distribution & Katalog.

Ansvar og oppgaver 

  • Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap
  • Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger
  • Sammen med produktutviklingssjef, sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer både innad i teamet og for team der det er avhengigheter
  • Plukke opp trådene raskt og evne å skape fart og fremdrift og drive teamet effektivt mot lanseringer
  • Sammen med utviklerne, være kravstiller og koordinator for teknisk kvalitet og stabilitet
  • Sørge for at teamet tar eierskap til hvilke strategiske mål vi skal nå og den verdien vi skal levere, slik at man sammen finner og utvikler gode løsninger 
  • Sørge for at teamet hele tiden evaluerer måten det jobbes på og tester ut forbedringer samt ser på nye måter å jobbe på
  • Bidra til en kultur der vi sikrer at det vi leverer gir verdi gjennom å teste hypoteser, måle effekten og at vi lærer av det vi gjør
  • Du må ha god teknologiforståelse og oppdatert kompetanse rundt smidig metodikk.
  • Kvalifiserte kandidater har også høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole og har gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00