Request ID: 20-09-1993
Published: 2020-09-11

Det publikum kjenner som strømmetjenesten NRK TV har en ganske kompleks organisasjon og teknologiportefølje bak seg. Et av de mest sentrale teamene i dette området, Distribution & Katalog, leverer tjenester både til NRK TV, NRK Radio og NRK.no. Teamet samarbeider med flere teams fra bl.a. Produksjonssystemer og eksterne leverandører for å sikre best mulige publiseringsflyt og beste opplevelse av videoinnholdet til NRK TV.

Lederteamet i Produktområdet NRK TV består av to produktutviklingssjefer, fem teamledere, en designlead, en testlead og en arkitekt. Vi jobber både med å designe ny organisasjon, og å bygge god tverrfaglig samarbeidskultur. Samtidig har vi et spennende og svært viktig strategisk oppdrag som skal resultere i nye tilbud for NRKs publikum innen 2022. 

Da en av våre teamledere går ut i permisjon, trenger vi nå en erfaren, smidige teamleder som kan bistå i ledelsen av teamet Distribution & Katalog.

Ansvar og oppgaver 

  • Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap
  • Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger
  • Sammen med produktutviklingssjef, sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer både innad i teamet og for team der det er avhengigheter
  • Plukke opp trådene raskt og evne å skape fart og fremdrift og drive teamet effektivt mot lanseringer
  • Sammen med utviklerne, være kravstiller og koordinator for teknisk kvalitet og stabilitet
  • Sørge for at teamet tar eierskap til hvilke strategiske mål vi skal nå og den verdien vi skal levere, slik at man sammen finner og utvikler gode løsninger 
  • Sørge for at teamet hele tiden evaluerer måten det jobbes på og tester ut forbedringer samt ser på nye måter å jobbe på
  • Bidra til en kultur der vi sikrer at det vi leverer gir verdi gjennom å teste hypoteser, måle effekten og at vi lærer av det vi gjør
  • Du må ha god teknologiforståelse og oppdatert kompetanse rundt smidig metodikk.
  • Kvalifiserte kandidater har også høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole og har gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-10-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00