Prosessleder

Log in or register to apply
Request ID: 20-09-3591
Published: 2020-09-11
Apply before: 21-09-2020 12:00
Share:

Det skal tas utgangspunkt i en allerede etablert prosjektgruppen med representanter fra Sporveien Trikken og Ruter. Gruppen justeres ved behov for å sikre god faglig bredde og forankring. Konsulentens oppgave vil bli å lede prosessen med gjennomgang, evaluering, siling og anbefaling av plan for inn- og utfasing av nye trikker, og skal være en faglig bidragsyter ved evaluering og optimalisering av alternative løp.

Ressursens rolle er å ivareta det overordnede perspektivet, sørge for fremdrift og struktur, sikre godt tverrfaglig samarbeid og god kvalitet i prosjektenes prosesser og leveranser, samt holde dialog med andre interessenter i Ruter og Sporveien.

Som beskrevet over vil arbeidsoppgavene ha et stort faglig spenn, og vi er på jakt etter en person som har tilstrekkelig erfaring til å dekke et bredt kompetanseområde.

Det er positivt dersom tilbyder har et fagmiljø som kan komplementere hovedressursens erfaring, kompetanse og kapasitet ved behov dersom det gir Ruter en merverdi. Det kan bl.a. være aktuelt å be om mindre tekniske, operasjonelle eller økonomiske analyser.

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er:

 • Fullført utdannelse på høyskole-/universitetsnivå
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God forretningsforståelse og evne til å raskt sette seg inn i komplekse prosjektstrukturer
 • Erfaring fra gjennomføring av større tverrfaglige prosjekter med mange ulike
 • samarbeidspartnere innen privat og offentlig virksomhet
 • Ha interesse for og erfaring innen planlegging og analyse av kollektivtrafikktiltak
 • Ha erfaring fra tilsvarende arbeid og kunne jobbe selvstendig
 • Erfaring med oppfølging og dialog med eksterne leverandører
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer

Det er en fordel med:

 • God kjennskap til kollektivsystemet i Oslo generelt og trikkesystemet spesielt
 • Erfaring fra iterative prosesser/leveranser

Personlige egenskaper
Tilbudt ressurs bør en god situasjonsforståelse, være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med prosjektdeltakere med forskjellig bakgrunn, samt å fasilitere samarbeid mellom alle fagdisipliner. I tillegg bør tilbudt ressurs:

 • Være genuint interessert i kollektivtrafikk
 • Ha stor gjennomføringsevne
 • Ha en strukturert tilnærming
 • Ha interesse for administrative oppgaver
 • Være løsningsorientert og selvstendig
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Være fleksibel, initiativrik og positiv
Attached document(s):
Leverandørens Besvarelse
Apply

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

2020-10-05

Enddate

2021-04-01

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00