Request ID: 20-09-3683
Published: 08.09.2020

Konsentra søker en prosjektleder for å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten.

Prosjektleder vil lede en prosjektgruppe bestående av en IT prosjektleder med tilhørende UX- og utviklingsressurser samt en ressursgruppe for intern rigg av øvrige områder tilknyttet TT.

Prosjektleder vil rapportere til en styringsgruppe bestående av adm.dir., IT- og planleggingssjef samt leder for Kontaktsenter.

Om arbeidsoppgaver

Eksempler på oppgaver er å kartlegge dagens TT-ordning, brukerinnsikt og involvering av kunder og interesseorganisasjoner. Prosjektleder skal være en aktiv bidragsyter mht. analyse av konsept, ressursbehov og organisering i Konsentra, samt valg av kontaktkanaler, etablering av tekniske løsninger m.m. Prosjektet vil også kreve samhandling med Ruter. Konsulenten skal kunne ha ansvar for intern og ekstern dialog og kunne fasilitere og gjennomføre workshops og møter.

I tillegg skal konsulenten utarbeide prosjektplaner og budsjetter, koordinere og følge opp øvrige ressurser i prosjektgruppen, sikre fremdrift, prioritere og allokere oppgaver innad i prosjektet, sikre leveranser iht. mål, frister og kostnadsramme, foreta risikovurderinger og rapportere til styringsgruppen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse. Erfaring og sertifiseringer kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med å lede et tverrfaglig team og prosjekter innenfor produkt eller tjenesteutvikling med fokus på kundebehov.
 • Erfaring med forretningsutvikling og risikostyrings prosesser.
 • Erfaring med å utarbeide behovsanalyser, konsept og løsnings beskrivelser.
 • Erfaring med kartlegging av ressursbehov og organisering.
 • Erfaring med å lede IT ressurser.
 • Konsulenten må beherske skandinavisk på nivå C2 og/eller engelsk på minimum nivå C1 .

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring med kartlegging av og valg av kontakt kanaler.
 • Erfaring med å analysere brukerreiser.
 • Formell prosjektleder kompetanse kantelle positivt.

Personlige egenskaper

 • Ved referanse sjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:
 • Raskt sette seg inn i og forstå komplekse problemstillinger samt se løsninger.
 • Sterke leder egenskaper.
 • Dyktig i å strukturere prosesser.
 • Evnen til å levere til avtalte frister.
 • Evnen til å ta initiativ og eierskap.
 • Gode relasjonelle egenskaper og samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00