Request ID: 20-09-6192
Published: 08.09.2020

Brakar har et aldrende billetteringssystem i sine kontraktsområder, selskapet jobber derfor i samarbeid med andre aktører med en utvikling av et nytt ombordssalgssystem. Selskapet har i tillegg et sanntidsprosjekt pågående som har behov for prosjektstyring og videreutvikling for å møte forventninger og krav fra både kunder og eier av selskapet.

Det nye ombordssalgssystemet utvikles i samarbeid med Ruter og det er en forventet pilot på dette prosjektet allerede i desember 2020. utrulling og videre utvikling vil være sentrale elementer av den videre styringen av dette prosjektet. Samhandling, felles sone og prissystem, samt bruk på tvers av selskaper vil påvirke dette prosjektet.

Sanntidsprosjektet har allerede pågått i flere år, og ca 1/3 av selskapets busser har dagens system ombord. Her vil det være en forventning om videreutvikling av pågående prosjekt, utvidelse av prosjektet, samt utvikling av kundevennlige løsninger og effektiv bruk av all den informasjonen som dagens sanntidssystem allerede gir selskapet i form av rapportering og struktur.

Begge prosjekter vil kreve god samhandling internt i Brakar, samt godt samarbeid ut mot de samarbeidspartnere man allerede har.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Det er ønskelig at konsulenten skal fungere som prosjektleder i begge prosjekter, samt noe utvidet ansvar innen daglig drift i Brakar. Man ser for seg at konsulenten skal gi klare og tydelige krav og forventninger basert på det mandatet/ rollen som tildeles konsulenten. Brakar ønsker å være fremtidsorientert, løsningsorienterte og bidra til å sørge for at selskapets kunder får gode og enkle løsninger.

Typiske oppgaver kan være:

 • Rapportering ledergruppen på status pågående prosjekter
 • Sørge for samhandling i prosjektene samt sørge for avklaringer der det er behov
 • Tydelig ledelse, kravsetting internt og eksternt
 • Oppfølgning av inngåtte avtaler og utviklingsoppgaver utenfor Brakar

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
 • Tidligere erfaring fra oppfølgning av prosjekter innen IKT Kjennskap til dagens løsninger er ønskelig.
 • Dokumenterbar evne til å fullføre planlagte oppgaver
 • Evne til å finne gode løsninger

Personlige egenskaper

 • Lederegenskaper
 • Tidligere prosjekter
 • Kapasitet
 • gjennomføringsevne

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00