Request ID: 20-09-6192
Published: 2020-09-08

Brakar har et aldrende billetteringssystem i sine kontraktsområder, selskapet jobber derfor i samarbeid med andre aktører med en utvikling av et nytt ombordssalgssystem. Selskapet har i tillegg et sanntidsprosjekt pågående som har behov for prosjektstyring og videreutvikling for å møte forventninger og krav fra både kunder og eier av selskapet.

Det nye ombordssalgssystemet utvikles i samarbeid med Ruter og det er en forventet pilot på dette prosjektet allerede i desember 2020. utrulling og videre utvikling vil være sentrale elementer av den videre styringen av dette prosjektet. Samhandling, felles sone og prissystem, samt bruk på tvers av selskaper vil påvirke dette prosjektet.

Sanntidsprosjektet har allerede pågått i flere år, og ca 1/3 av selskapets busser har dagens system ombord. Her vil det være en forventning om videreutvikling av pågående prosjekt, utvidelse av prosjektet, samt utvikling av kundevennlige løsninger og effektiv bruk av all den informasjonen som dagens sanntidssystem allerede gir selskapet i form av rapportering og struktur.

Begge prosjekter vil kreve god samhandling internt i Brakar, samt godt samarbeid ut mot de samarbeidspartnere man allerede har.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Det er ønskelig at konsulenten skal fungere som prosjektleder i begge prosjekter, samt noe utvidet ansvar innen daglig drift i Brakar. Man ser for seg at konsulenten skal gi klare og tydelige krav og forventninger basert på det mandatet/ rollen som tildeles konsulenten. Brakar ønsker å være fremtidsorientert, løsningsorienterte og bidra til å sørge for at selskapets kunder får gode og enkle løsninger.

Typiske oppgaver kan være:

 • Rapportering ledergruppen på status pågående prosjekter
 • Sørge for samhandling i prosjektene samt sørge for avklaringer der det er behov
 • Tydelig ledelse, kravsetting internt og eksternt
 • Oppfølgning av inngåtte avtaler og utviklingsoppgaver utenfor Brakar

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
 • Tidligere erfaring fra oppfølgning av prosjekter innen IKT Kjennskap til dagens løsninger er ønskelig.
 • Dokumenterbar evne til å fullføre planlagte oppgaver
 • Evne til å finne gode løsninger

Personlige egenskaper

 • Lederegenskaper
 • Tidligere prosjekter
 • Kapasitet
 • gjennomføringsevne

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00