Prosjektleder smittevern og beredskap

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-09-6989
Published: 2020-09-24

Avdeling rådgivning e-helse (HDRE) hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde, nå særskilt knyttet til digitalisering for å understøtte arbeid med smittevern og beredskap i forbindelse med covid-19. Vi får oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet med korte frister. Rammene for oppdragene kan i enkelte sammenhenger være forhåndsbestemt, i andre sammenhenger blir vi bedt om å gi råd om løsningsutforming.  I den anledning søker vi bistand fra en erfaren prosjektleder, som kan lede forskjellige type prosjekter og prosesser. Prosjektleder kan bli engasjert til å lede for eksempel utviklings-, utredning- og anskaffelsesprosjekter. Arbeid som inngår kan være analyser, utredninger, gjennomføre anskaffelser, lede utviklingsprosjekter, testledelse og endringsledelse m.m. 

Digitaliseringsprosjekter i FHI innebærer høy grad av samhandling med ulike faggrupper på tvers i organisasjonen og i en del tilfeller også aktører utenfor FHI. Prosjektleder må ofte delta i hele prosessen fra idé og konseptutredning til løsningen er implementert. Våre prosjektledere inngår i team, og som prosjektleder vil du måtte både kunne lede og bidra i operativt administrativt arbeid. Stillingen krever at du er selvgående, strukturert og produktiv. Du har god teknisk innsikt, er løsningsorientert, utnytter metodikk pragmatisk, sikrer forankring og liker varierte oppgaver.

Konsulenten skal bistå med bl.a. følgende oppgaver: 

  • Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføringen av prosjekter og endringsprosesser 
  • Utarbeide konsepter, prosjektmandat, prosjektforslag og prosjektplaner i samarbeid med prosjekteier, fagavdelingene og systemarkitekter 
  • Utarbeide funksjonell arkitektur i samarbeid med fagavdelingen og systemarkitekt 
  • Forberede og gjennomføre anskaffelser i henhold til offentlig regelverk
  • Koordinere prosjektarbeid inn mot selvgående team og delta i team med å utforme prosesser, utarbeide brukerhistorier og domenemodeller, samt bidra med testgjennomføring 
  • Gjennomføre ROS og bidra til personvern og informasjonssikkerhetsanalyser, etablere driftsavtaler og databehandleravtaler ved behov
  • Rapportere, informere og kommunisere med interessentene av prosjektene 
  • Bidra i opplæring, innføring og forankring, koordinere gevinstrealiseringsaktiviteter

Antatt omfang: 1-2 FTE’er i 50-100% stilling 

Varighet: 6 måneder, med opsjon for 6 + 6 måneder forlengelse. 

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-04-11

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00