Request ID: 20-10-1103
Published: 2020-10-08

Ruter har inngått et samarbeid med Norges Handikapforbund (NHF), som innebærer at NHF vil være direkte involvert i dette prosjektet.

Ambisjon for arbeidet;
Sikre at vi tilbyr opplevelsen av bærekraftig bevegelsesfrihet til alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, økonomisk eller annen status

Arbeidet skal resultere i et løft på området, og mobilisere og skape entusiasme og engasjement i Ruters organisasjon og hos Ruters samarbeidspartnere som er involvert i å levere bærekraftig bevegelsesfrihet

Viktige nøkkelleveranser

 • En tydeliggjøring og visualisering av et målbilde som viser hva vi ønsker å oppnå
 • En kartlegging for å vurdere dagens situasjon – hvordan det tilbudet vårt oppleves i dag
 • Kontinuerlig identifisering og realisering av små forbedringsgrep
 • Identifisering og rigging av større systemiske endringer dersom det er behov for det

Viktig aktiviteter

 • Etablere arenaer for samarbeid i Ruter og i kollektivtrafikkfamilien
 • Rigge og gjennomføre tett dialog med interessenter gjennom hele prosjektet. Svært viktig er
 • dialogen og samarbeidet med NHF og direkte med personer med nedsatt funksjonsnedsettelse
 • Innhente erfaringer fra andre byer og områder, løsninger fra andre sektorer og løsninger som
 • benyttes av andre mobilitetsaktører
 • Identifiser målparametere som kan integreres i Ruters system for virksomhetsstyring
 • Bidra å vurdere endringer i innkjøpsprosesser og kontraktinnhold
 • Kommunisere, inspirere og engasjere bredt
 • Bidra til innsikt og kompetansebygging

Om rollen og arbeidsoppgaver

En sentral del av arbeidet vil være å involvere bredt, motivere, inspirere og engasjere. Prosjektleder trenger sterk kompetanse både på prosjektledelse og endringsledelse.

Prosjektleder vil ha ansvar for:

 • Prosjektledelse, inkludert styring, koordinering og støtte av alle involverte
 • Prosessledelse, det vil si igangsette, fasilitere, tilrettelegge for- og støtte - en rekke prosesser som
 • skal bidra til endring og ønsket resultat
 • Tett samarbeid med prosjekteier, styringsgruppe, prosjektteam og NHF og andre interessenter
 • Rapportering til prosjektets styringsgruppe med representanter fra Ruter og NHF

Ønskede kvalifikasjoner

 

 • Dokumentert kompetanse og erfaring med å lede prosjekter bestående av mange interne og eksterne deltakere
 • Meget god evne til å samhandle, med gode kommunikasjons- og relasjonsevner
 • Dokumentert erfaring med temaet funksjonsnedsettelse og ulikhet, gjerne i en sammenlignbar
 • kontekst (egenerfart eller profesjonell erfaring)
 • Dokumentert egenskap til å sette seg inn i situasjonen der enkeltindivider og -grupper har
 • utfordringer pga. sosial ulikhet, urett, segregering
 • Dokumentert erfaring med å ta et bruker/kundeperspektiv og involvere dem i prosessene
 • God på budskapsutvikling, gode språkkunnskaper, flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Evne til å gjennomføre en prosess som involverer bredt og er motiverende
 • Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
 • Styring av offentlig eide selskap
 • Kollektiv trafikkselskap (Ruter eller andre)

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-11-01

Enddate

2021-04-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00