Request ID: 20-10-2119
Published: 2020-10-07

Helsebiblioteket.no kjøres i dag på plattformen Enonic CMS, og nettsidene må nå flyttes til en ny og mer moderne plattform. Som en del av dette prosjektet ønsker FHI også en prioritering av innhold og tjenester som skal være tilgjengelige på de nye nettsidene og en modernisering/forbedring av design og funksjonalitet.

Endelig beslutning om teknisk plattform er ikke klar og vil avhenge av en annen anskaffelsesprosess. 

Det ble gjennomført et forprosjekt i 2019, med kartlegging avbruksstatistikk, intervjuer med brukere/interessenter og interne workshops. Det foreligger konseptskisser som kan benyttes som grunnlag for planlegging og utvikling av nye nettsider. 

Konsulenten vil få ansvar for å produsere og levere en komplett plan for nye helsebiblioteket.no. Dette inkluderer: 

 • Ledelse av interne prosesser for prioritering av hvilket innhold som skal være med fra dagens nettsider og for planlegging av hvilke tjenester som skal leveres på de nye nettsidene.
 • Utarbeidelse av grunnkonsept for nytt design. 
 • Brukertesting av konsept
 • Utarbeidelse av datamodell/datastruktur for det nye nettstedet.
 • Utarbeidelse av plan for utvikling av ny søkemotor. Søkemotoren i Helsebiblioteket skiller seg en del fra normalen ved at søk ikke bare skjer i eget nettsted. Søkemotoren oversetter mellom norske synonymer og fra norsk til engelsk og leverer resultater fra norske og engelskspråklige kilder.

Prosjektet skal være klart til implementering innen mars 2021 når resultatet av anskaffelse av CMS/plattform etter planen skal være avklart.

I tillegg til helsebiblioteket.no prosjektet må konsulenten være i stand å bistå med andre prosjektleder oppgaver i lignende IT prosjekter ved behov.

Absolutte krav

 • Konsulenten skal ha minst 5 års erfaring, og være seniorkonsulent, med ledelse av migreringsprosjekter innen web content management.  
 • Konsulenten må ha erfaring fra IT prosjekter i offentlig sektor eller helsesektoren
 • Sertifisert Prince2 Practitioner, alternativt sertifisert Foundation med dokumentert erfaring tilsvarende Practitioner nivå
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk svært godt.
 • Konsulenten må ha erfaring og referanser fra tilsvarende prosjekter / program fra andre offentlige etater / virksomheter. Det er ønskelig at det fremlegges referanser med kontaktinformasjon.
 • Konsulenten må ha erfaring med å jobbe med Prosjektveiviseren som er en felles prosjektmodell for offentlig sektor. Det er viktig at konsulenten er godt kjent med, og vant med å benytte smidig arbeidsmetodikk.
 • Dokumentert erfaring fra ledelse av høykompetente, tverrfaglige prosjektteam
 • Erfaring fra prosjekter med implementering av skytjenester i offentlig sektor
 • Dokumentert erfaring med ledelse av prosjekter som involverer arbeid med informasjonsarkitektur og frontend-arbeid for web
 • Dokumentert erfaring fra arbeid med flere forskjellige web content management-oppsett, beskriv hvilke (f.eks. EPiServer, Enonic, SiteCore m.v.)
 • Erfaring fra samarbeid med forskjellige designmiljø
 • Konsulenten må ha god teknologiforståelse
 • Erfaring med nettsider med innlogging/autentisering/tilgangskontroll

Evalueringskrav

 • Konsulenten bør ha erfaring som prosjektleder / programleder fra tilsvarende leveranser.
 • Viser til teknologiforståelse og økonomiforståelse
 • Erfaring med saks- og arkivsystem Public 360
 • Erfaring med å kommunisere med både ledergruppen i en virksomhet og med tekniske team
 • Sertifisering i PMP og/eller lignende
 • Dokumentert kompetanse og erfaring fra prosjekter som involverer Informasjonssikkerhet/GDPR
 • Erfaring fra helseforvaltningen
 • Erfaring med interaksjonsdesign og tjenestedesign

Varighet: 6 måneder med mulighet for forlengelse opptil 1 år. Opsjonen utløses for 3 måneder av gangen.

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse, løsningsforslag (må inneholde fremdriftsplan) samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Web content management

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-10-21

Enddate

2021-04-21

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00