Request ID: 20-11-4127
Published: 26.11.2020

For vår kunde i transportsektoren, søker vi 2 junior prosjektstøtte konsulenter. 
Merk at kunden ikke vektlegger erfaring utover 3 år. 

Konsentra søker to junior ressurser som prosjektstøtte for å bistå prosjektledelsen i å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Den ene ressursen skal hovedsakelig bistå i arbeid med brukerinnsikt, brukermedvirkning, design og analyser, mens den andre ressursen vil jobbe mer på tvers av alle fagområder.

Prosjektstøtte vil inngå i en prosjektgruppe bestående av prosjektleder, en IT-prosjektleder med tilhørende UX- og utviklingsressurser samt en ressursgruppe for intern rigg av øvrige områder tilknyttet TT.

Ressursene vil rapportere til prosjektleder.

Om arbeidsoppgaver

Eksempler på oppgaver er å bistå prosjektledelsen i innhentingen og kartlegging av dagens TT-ordning, operative oppgaver knyttet til kvalitetsstyring, risikostyring og rapportering. Prosjektstøtte skal være en ressurs som tilrettelegger for, innhenter og systematiserer informasjon for at prosjektledelsen skal ha et godt underlag for å vurdere tjenestekonsept, ressursbehov, tekniske løsninger m.m. Den ene konsulenten (engasjement på 6 mnd.), vil i hovedsak ha oppgaver knyttet til brukerinnsikt, brukerinvolvering, brukerdesign, innsiktsarbeid og analyser.

Konsulenten skal også kunne ta ansvar også for å fasilitere workshops. Videre består oppgavene i å bistå prosjektleder og delprosjektlederne i andre praktiske oppgaver av ulik art og omfang etter behov.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse- minimum Bachelornivå
 • Sertifisert Prince 2 Foundation eller tilsvarende
 • Kjent med Scrum/ agile metodikk
 • Noe prosjekterfaring. Erfaring med å systematisere større mengder data – gjerne gjennom bruk av Excel og Power BI
 • Erfaring fra innsiktsanalyser
 • Erfaring med å bistå i utarbeidelse av behovsanalyser, konsept og løsningsbeskrivelser
 • Kjennskap til digitalisering av kundetjenester
 • Erfaring med arbeid som omfatter flere interessenter
 • Konsulenten må beherske skandinavisk på nivå C2 og/eller engelsk på minimum nivå C11

Personlige egenskaper

 • Raskt sette seg inn i og forstå komplekse problemstillinger
 • Glad i tall
 • Strukturert
 • Tar helhetlig ansvar for tildelte oppgaver
 • Leverer til avtalte frister
 • Gode samarbeids evner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Egen dokumentert erfaring med leverandøren vil bli vektlagt på linje med eksterne dokumenterte referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00