Request ID: 20-11-4127
Published: 26.11.2020

For vår kunde i transportsektoren, søker vi 2 junior prosjektstøtte konsulenter. 
Merk at kunden ikke vektlegger erfaring utover 3 år. 

Konsentra søker to junior ressurser som prosjektstøtte for å bistå prosjektledelsen i å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Den ene ressursen skal hovedsakelig bistå i arbeid med brukerinnsikt, brukermedvirkning, design og analyser, mens den andre ressursen vil jobbe mer på tvers av alle fagområder.

Prosjektstøtte vil inngå i en prosjektgruppe bestående av prosjektleder, en IT-prosjektleder med tilhørende UX- og utviklingsressurser samt en ressursgruppe for intern rigg av øvrige områder tilknyttet TT.

Ressursene vil rapportere til prosjektleder.

Om arbeidsoppgaver

Eksempler på oppgaver er å bistå prosjektledelsen i innhentingen og kartlegging av dagens TT-ordning, operative oppgaver knyttet til kvalitetsstyring, risikostyring og rapportering. Prosjektstøtte skal være en ressurs som tilrettelegger for, innhenter og systematiserer informasjon for at prosjektledelsen skal ha et godt underlag for å vurdere tjenestekonsept, ressursbehov, tekniske løsninger m.m. Den ene konsulenten (engasjement på 6 mnd.), vil i hovedsak ha oppgaver knyttet til brukerinnsikt, brukerinvolvering, brukerdesign, innsiktsarbeid og analyser.

Konsulenten skal også kunne ta ansvar også for å fasilitere workshops. Videre består oppgavene i å bistå prosjektleder og delprosjektlederne i andre praktiske oppgaver av ulik art og omfang etter behov.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse- minimum Bachelornivå
 • Sertifisert Prince 2 Foundation eller tilsvarende
 • Kjent med Scrum/ agile metodikk
 • Noe prosjekterfaring. Erfaring med å systematisere større mengder data – gjerne gjennom bruk av Excel og Power BI
 • Erfaring fra innsiktsanalyser
 • Erfaring med å bistå i utarbeidelse av behovsanalyser, konsept og løsningsbeskrivelser
 • Kjennskap til digitalisering av kundetjenester
 • Erfaring med arbeid som omfatter flere interessenter
 • Konsulenten må beherske skandinavisk på nivå C2 og/eller engelsk på minimum nivå C11

Personlige egenskaper

 • Raskt sette seg inn i og forstå komplekse problemstillinger
 • Glad i tall
 • Strukturert
 • Tar helhetlig ansvar for tildelte oppgaver
 • Leverer til avtalte frister
 • Gode samarbeids evner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Egen dokumentert erfaring med leverandøren vil bli vektlagt på linje med eksterne dokumenterte referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00