Request ID: 20-12-1730
Published: 04.12.2020

Digdir har behov for en (1) konsulent i rollen prosjektstøtte. Konsulenten skal foruten å bidra med administrativ støtte til programkontoet også understøtte og bidra inn til programkontorets 3 hovedområder:

 • Oppfølging og rapportering
 • Kunnskapsinnhenting og analyse
 • Kommunikasjon

Oppgaver som konsulenten skal utføre:

 • Administrativ støtte i koordinering av programkontorets aktiviteter
 • Administrere Teams for prosjektgruppen og Teams for oppfølging av initiativene (grunnleggende O365-kunnskap)
 • Forberede interne og eksterne møter og presentasjoner av handlingsplanen
 • Innhenting og sammenstilling av data og informasjon til bruk som saksunderlag og i rapporter
 • Utforming av leveranser og kommunikasjonsmateriale
 • mv.

Krav til konsulenten 
Det er viktig at konsulenten har:

 • Erfaring med å være prosjektstøtte i store tverrfaglige prosjekter
 • Erfaring med å hente inn og analysere ulike kvantitative og kvalitative datagrunnlag, samt formidle funn i arbeidet på en visuell og lettforståelig måte
 • Kjennskap til KS og Regjeringens digitaliseringsstrategi, offentlig forvaltning og digitalisering i offentlig sektor 
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid, inkl. planlegging av arrangement, publisering på nett og innholdsproduksjon
 • Erfaring med bruk av Office-pakken og da særlig Excel og PowerPoint og samhandlings- og planleggingsverktøy som Teams og Planner 
 • Evne til å forholde seg til prosjektets frister og leveranser.
 • være komfortabel med å arbeide i et team, men kan også jobbe selvstendig
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 

Konsulenten må:
Krav som må være oppfylt

 • Ha erfaring med prosjektadministrasjon fra minst 3 tverrsektorielle prosjekter. Med tverrsektorielle prosjekter mener vi prosjekter som har interessenter fra både privat- og offentlig sektor. 
 • Ha minst 3 år med høyere utdanning (dvs. høyskole eller universitet) 
 • Være tilgjengelig for oppstart senest 11 januar 2021. 

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP