Request ID: 21-01-2721
Published: 08.01.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi etter en Prosjektleder med erfaring innen Sharepoint.

Folkehelseinstituttet tok i november 2016 i bruk SharePoint for nytt intranett, dokumenthåndtering og samhandling og alle arbeidsrom er flyttet fra SharePoint server til SharePoint Online. Det pågår en stor rydde- og overføringsjobb av dokumenter på eksisterende server til egnede arbeidsområder/kataloger i henhold til det nye SharePoint-oppsettet. Folkehelseinstituttets overgang til SharePoint Online er ledd i å ta i bruk flere skytjenester. I dette arbeidet er det også viktig å ha kontroll på tilgangsstyringen, kunnskap om identitetshåndtering, AD/Azure AD og Microsoft 365. Oppgavene krever en prosjektleder som kan lede både rydde/overføringsjobben og det videre arbeidet med identitetshåndtering, og som også kan fungere som teknisk rådgiver innenfor disse områdene. 

Konsulenten skal

 • Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføring av migrering/opprydding, herunder kartlegge, definere og beskrive avhengigheter og sammenhenger
 • Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføring av endringer knyttet mot identitetshåndtering, herunder kartlegge, definere og beskrive avhengigheter, sammenhenger og konsekvenser ifm. opprydding og strukturering av Active Directory
 • Sikre informasjon til ledere og ansatte
 • Avtale bistand til gjennomføringen med driftsleverandør NHN
 • I den grad Kunden ønsker skal konsulenten også delta i andre IT-relaterte aktiviteter ved instituttet. I tillegg til å lede det definerte prosjektet må konsulenten være forberedt på å måtte bistå med prosjektlederoppgaver i andre lignende IT prosjekter ved behov.

KRAV TIL KOMPETANSE
Konsulenten skal ha

 • Kompetanse og erfaring innen prosjektledelse
 • Kompetanse og erfaring med SharePoint server og SharePoint online
 • Kunnskap om og erfaring med identitetshåndtering
 • Kunnskap om og erfaring med Active Directory
 • Kompetanse og erfaring med Office 365/Microsoft 365
 • Erfaring med å gjøre vurderinger og anbefale konkrete tiltak
 • God til å strukturere og dokumentere resultater
 • God til å kommunisere og informere organisasjonen
 • Må beherske norsk flytende – muntlig og skriftlig
 • God formidlingsevne både muntlig og skriftlig

Kompetanse og erfaring som kan være en fordel (legges til grunn for evaluering)

 • Erfaring fra komplekse organisasjoner
 • Erfaring med helsedata (fra helsetjenester, helseregistre eller forskning) og IT
 • Dokumentert erfaring med å lede denne type prosjekter
 • Evne til å sette seg raskt inn i oppdraget 
 • Erfaring med personvernforordningen (GDPR)
 • God kjennskap til FHI

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. 

Required skills:
Sharepoint Active Directory Office 365

Desired skills:
GDPR

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00