Prosjektleder - Jobbsjanseregister

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-02-0813
Published: 04.02.2021

Jobbsjansen er en tilskuddsordning for kommuner som forvaltes av IMDi. Formålet med ordningen er å kvalifisere hjemmeværende innvandrerkvinner til arbeid og utdanning. I tilskuddsåret 2020 var det 34 Jobbsjanseprosjekter i 34 bydeler/-kommuner og det var totalt ca. 1200 deltakere i disse prosjektene. 

Formålet med etablering av et Jobbsjanseregister er primært å dokumentere enkeltpersoners deltakelse i Jobbsjansen samt resultater etter avsluttet program. Deltakerrapporteringer f.o.m år 2017 inneholder personnummer til Jobbsjansedeltakere som gir mulighet til kobling mot SSBs registerdata for å følge utviklingen av arbeidstilknytningen til deltakerne på kort og lang sikt. Deretter skal registeret dokumentere enkelte prosjekters innsats og resultater. Registeret blir dermed et nyttig verktøy for IMDi å skaffe godt grunnlag for resultatoppfølging samt utviklingen av Jobbsjansen. 

IMDi skal utrede et forslag til hvordan et slikt register kan utvikles herunder vurdere hvordan eksisterende systemløsninger kan benyttes, inkludert vurdering av økonomiske og administrative kostnader og en milepælsplan (oppdrag nr. 2021-10, del 1 fra Kunnskapsdepartementet). IMDi skal også gi en vurdering av hvordan funnene kan publiseres, herunder om en mulig løsning kan være en monitor i regi av SSB tilsvarende den de utarbeider for tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet. 

Arbeidsområder for prosjektleder: 

  • Lede konseptarbeidet i henhold til krav til prosjektledelse (basert på Prosjektveiviseren) fra IMDis prosjektkontor 
  • Delta i IMDis forum for prosjektledelse og innføring for å dele erfaringer med andre prosjektledere 
  • Samarbeide tett med prosjekteier og utviklingssjef 

Krav til kompetanse/erfaring: 

  • Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt; fortrinnsvis med utredningsarbeid for nye systemløsninger 
  • Erfaring fra offentlig forvaltning 
  • Praktisk erfaring med Prosjektveiviseren 
  • Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon. Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere er en forutsetning. 
  • Være strukturert og effektiv 
  • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig 
  • Gode evner til å samarbeide, planlegge og gjennomføre 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

01.03.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00