Request ID: 21-02-4130
Published: 17.02.2021

SAMDATA-prosjektet vil bestå av flere pilotprosjekter med forskjellig deltagelse, varighet og målsetning. Gjennom et annet tilsvarende prosjekt «STOR» (Smartere Transport i OsloRegionen) utforskes bl a selvkjørende kollektivtrafikk, Mobility as a Service (MaaS), mobilitetspunkt, smartere trafikkavvikling og parkering, deling av sanntidsdata, internet of things (IoT), intelligente transportsystemer (ITS) og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. STOR-prosjektet lager løsninger som ikke nødvendigvis er digitale og skjermbaserte, men fysisk ute i regionen. Ideene testes sammen med brukere gjennom en rekke prototyper og piloter. Det vil være naturlig med god dialog - og i enkelte sammenhenger - tett samarbeid mellom STOR og SAMDATA da de overordnede målsetingene er tildels like og overlappende, men også ha supplerende og forsterkende effekter. 

Vi søker en senior prosjektleder som vil være overordnet ansvarlig og skal ivareta porteføljestyringen av alle delprosjektene i SAMDATA-samarbeidet. Viktige oppgaver er å følge opp og få til et godt samspill mellom deltagende aktører samt inn mot STOR-prosjektet. SAMDATA-prosjektet er nettopp etablert og er i en kartleggingsfase. Vi ønsker å avvente konkretisering av videre arbeid til prosjektleder er på plass. 

Prosjektleders overordnede rolle er å ivareta det overordnede perspektivet, sørge for fremdrift og struktur, samt sikre godt tverrfaglig samarbeid og god kvalitet i prosjektets prosesser og leveranser. Prosjektleder rapporterer til en styringsgruppe og eiergruppe, samt følger tett opp alle delprosjektlederne. Prosjektlederen følger tillegg opp ulike prosjekteiere. 

Prosjektleder bør være genuint interessert i digitalisering, se verdien av data samt muligheter for å forenkle ulike tjenester og løsninger. Dessuten ha erfaring og kompetanse med ledelse av tverrfaglige prosjekter, være pådriver av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid blant prosjektdeltakere med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. 

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes som prosjektleder i denne rollen er som følger: 

 • Bred og dokumentert erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike samarbeidspartnere innen privat og offentlig virksomhet – og hvor deling og smart bruk av data er sentrale områder 
 • Forståelse av data som verdi – det å ære datasentrisk 
 • Erfaring med å etablere planverk, dokumentere prosesser og oppfølging av budsjetter 
 • Forståelse for samfunnsmessige drivere/føringer for digitalisering 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

I tillegg er det en fordel om konsulenten har 

 • Relevant erfaring fra mobilitets- og samferdselssektoren 
 • Kunnskap om etatsapparatet som er involvert i dette prosjektet 
 • Erfaring med kundedrevet tjeneste- eller produktutvikling 
 • Erfaring med iterative prosesser og leveranser 
 • Kjennskap til personvernlovverket 

Personlige egenskaper 

 • Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper: 
 • Genuint interessert i digitalisering og forenkling 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Gjennomføringskraft 
 • Kreativ, utviklings- og løsningsorientert 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

24.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00