Prosjektleder - Digital workshop

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-02-4579
Published: 16.02.2021

Helsedirektoratet bidrar i et Nordisk prosjekt initiert av Nordisk Ministerråd, ledet av helsemyndighetene på Island. Prosjektet kalles "Barnets 1000 første dager", Mandatet er å samlet inn data, vurdere effekt av tiltak og verktøy som brukes i de Nordiske land for å styrke mental helse og utvikling hos barn 0-2 år og komme fram til felles og nasjonale anbefalinger og satsninger som skal spilles inn politisk nasjonalt og til Nordisk Ministerråd.  

Prosjektgruppen har utarbeidet en situasjonsanalyse rapport og en evidensrapport. Deltagende land skal nå gjøre rapportene kjent for miljøer som gir tjenester til familier og barn 0-2 år nasjonalt og etablere nasjonale arbeidsgrupper med relevante interessenter for å vurdere rapportene og komme fram til 5-10 felles nasjonale anbefalinger og satsningsområder 

Helsedirektoratet har behov for en leverandør som kan planlegge, lede, gjennomføre og oppsummere digital workshoper. Interessenter vil være fra ulike tjenester i helsesektoren, sosial sektor, barnehagesektor og forvaltningen.  Vi ser for oss ca. 8 ulike grupper, med 5-10 interessenter i hver gruppe. Leverandør planlegger, leder og sammenstiller data fra dialogene, oppsummerer og utarbeide en samlet konklusjon i etterkant av workshop. Den endelige leveranser er et knippe anbefalinger som skal oversendes Nordisk Ministerråd. Oppsummeringene kan være på norsk, men de endelige anbefalingene må være på engelsk 

Vi har fått gode tilbakemelding fra andre land som har benyttet SWOT analyse som metode i dette arbeidet.

Krav
Sentrale arbeidsoppgaver i dette oppdraget vil være følgende:

 • Ett til to planleggingsmøter før workshop for å forsikre faglig forankring
 • Utsendelse av rapporter, presentasjon og invitasjon til interessenter og innhente påmeldte
 • Informere interessenter praktisk om gjennomføring av workshop. 
 • Gjennomføre workshop innen 15.04.21.
 • Møte for gjennomgang av oppsummering før ferdigstillelse. 
 • Oversende sammenstilte data fra dialoggrupper med felles oppsummert konklusjon innen 01.05.21. 

Absolutte krav

 • Konsulentene skal ha kompetanse og 3 års erfaring innenfor områdene nevnt under:
 • Kompetanse og erfaring utover minstekrav, fortrinnsvis fra kundeprosjekter
 • Kompetanse på gjennomføring av digitale workshops 
 • Kompetanse på prosessledelse 
 • Konsulentene må ha kjennskap til organisering av offentlige helse- og sosialtjenester og barnehage tjenester.  
 • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og må beherske norsk og engelsk språk.

Evalueringskrav

 •  Kompetanse fra offentlig virksomhet / helsesektoren
 • Erfaring fra tilsvarende leveranser
 • Relevant utdannelse, kursing, sertifisering (innen prosjektledelse)
 • Tilbudt konsulent(er)s tilgjengelighet (oppstart, stillingsprosent).

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

30.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00