Request ID: 21-03-0657
Published: 19.03.2021

I Strategi 2026 skal NHN fylle rollen som nasjonal tjenesteleverandør. NHN ønsker i denne strategien å fremstå som en helhetlig, profesjonell og kundeorientert leverandør.  

Et av tiltaksområdene som skal bidra til å oppnå dette er Tjenester og Leveranser – hvor Avtalestruktur er et delområde. En overordnet målsetting for aktiviteten er å tydeliggjøre de avtalene som NHN har med kundene, og de tjenester som er forankret i avtalene, samt kvaliteten vi tilbyr.  Det skal utarbeides standard SLA nivåer og en skriftlig vurdering om NHN skal ta i bruk OLA.  Aktiviteten utvikler også en tjenesteinformasjonsmodell hvor man skal rydde i begrepsdefinisjoner, definere prinsipper for oppbygging av tjenester, anbefale ansvarsfordeling og rollestruktur samt utarbeide mal for opprettelse av tjenester.

Konsulenten skal sammen med de ansatte i Seksjon Tjenestekatalog bidra til å nå de definerte mål.  

Det kan til tider forekomme endringer i arbeidsoppgaver.

Absolutte krav:

  • Kompetanse og 3 års erfaring innenfor områdene nevnt under: ITIL, SLA, Tjenesteavtaler og Tjenestekatalog 
  • Erfaring med gjennomføring av arbeidsmøter/presentasjoner
  • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk (og evt. engelsk) språk
  • Referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav:

  • Kompetanse fra offentlig virksomhet / helsesektoren
  • Erfaring fra tilsvarende leveranser
  • Erfaring med å drive prosesser
  • Erfaring med SLA og OLA
  • Konsulenten skal være selvstendig, og ha gode samarbeidsevner
  • Relevant utdannelse, kursing og sertifisering (innen prosjektledelse)

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
SLA OLA ITIL

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.04.2021

Enddate

19.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - NRK

Request ID: 21-11-4917 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner. Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal un......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 16:00

Løsningsarkitekt - NRK

Request ID: 21-11-8929 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en løsningsarkitekt. Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 15:00