Request ID: 21-03-0657
Published: 19.03.2021

I Strategi 2026 skal NHN fylle rollen som nasjonal tjenesteleverandør. NHN ønsker i denne strategien å fremstå som en helhetlig, profesjonell og kundeorientert leverandør.  

Et av tiltaksområdene som skal bidra til å oppnå dette er Tjenester og Leveranser – hvor Avtalestruktur er et delområde. En overordnet målsetting for aktiviteten er å tydeliggjøre de avtalene som NHN har med kundene, og de tjenester som er forankret i avtalene, samt kvaliteten vi tilbyr.  Det skal utarbeides standard SLA nivåer og en skriftlig vurdering om NHN skal ta i bruk OLA.  Aktiviteten utvikler også en tjenesteinformasjonsmodell hvor man skal rydde i begrepsdefinisjoner, definere prinsipper for oppbygging av tjenester, anbefale ansvarsfordeling og rollestruktur samt utarbeide mal for opprettelse av tjenester.

Konsulenten skal sammen med de ansatte i Seksjon Tjenestekatalog bidra til å nå de definerte mål.  

Det kan til tider forekomme endringer i arbeidsoppgaver.

Absolutte krav:

  • Kompetanse og 3 års erfaring innenfor områdene nevnt under: ITIL, SLA, Tjenesteavtaler og Tjenestekatalog 
  • Erfaring med gjennomføring av arbeidsmøter/presentasjoner
  • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk (og evt. engelsk) språk
  • Referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav:

  • Kompetanse fra offentlig virksomhet / helsesektoren
  • Erfaring fra tilsvarende leveranser
  • Erfaring med å drive prosesser
  • Erfaring med SLA og OLA
  • Konsulenten skal være selvstendig, og ha gode samarbeidsevner
  • Relevant utdannelse, kursing og sertifisering (innen prosjektledelse)

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
SLA OLA ITIL

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.04.2021

Enddate

19.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00