Request ID: 21-03-6260
Published: 19.03.2021

For vår kunde i helsesektoren, søke vi etter en prosjektleder med arkivfaglig og teknisk kompetanse.

Forventet leveranse:

 • Migrering av historisk arkivbase fra Websak til P360 
 • Integrasjon mellom SharePoint og P360 (ønsker sømløs overføring mellom systemene)
  • Fasilitere intern kartlegging – hvilke dokumenter skal overføres til P360, hvilken informasjon skal lagres i hvilken løsning, hvordan og når. Samt hvordan informasjonen kan overføres mellom systemene knyttet til metadata.
  • Teknisk integrasjon 
 • Behovsvurdering av og ev. implementering av eFormidling 
 • Digital signatur
  • Følge opp integrasjon eSignering  
  • Utrede mulighet for digital signatur internasjonalt
 • Andre prosjekter innen dokumentasjonsforvaltning / integrasjoner mot sak- arkivsystem

Konsulenten skal kunne:

 • Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføring, samkjøring og oppfølging av aktiviteter innen dokumentasjonsforvaltning. Med spesielt fokus på integrasjon av ulike systemer inn i P360. Herunder kartlegge, definere og beskrive avhengigheter og sammenhenger.
 • Sikre informasjon og god dialog mellom til og mellom FHI og NHN.

I den grad Kunden ønsker skal konsulenten også delta i relevante aktiviteter ved instituttet som berører dokumentasjonsforvaltning, i tillegg til å lede definerte prosjekter.

Absolutte krav

 • Konsulenten skal ha kompetanse og 3 års erfaring innenfor prosjektledelse
 • Konsulenten skal være senior med bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
 • Konsulenten skal ha erfaring med integrasjoner mot sak- arkivsystemer
 • Konsulenten må ha arkivfaglig forståelse, helst med erfaring fra tidligere prosjekter innen samme fagfelt 

Evalueringskrav

 • Kompetanse fra offentlig virksomhet 
 • Relevant utdannelse, kursing, (innen prosjektledelse)
 • Tilbudt konsulent(er)s tilgjengelighet (oppstart, stillingsprosent, opsjon)
 • Forståelse for Noark baserte systemer og samhandlingsverktøy

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.04.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00