Team: Prosjekt- og prosessleder

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-03-9301
Published: 23.03.2021

Ruter har behov for to konsulenter som prosessleder/kontraktsforvalter, eventuelt en prosessleder i kombinasjon med en prosessressurs. En ønsker også en opsjon på en ekstra prosessressurs dersom behovet øker ytterligere i enheten. 

Konsulentene skal ivareta oppgaver som Kontraktsforvaltere gjør i dag; lede prosesser for forarbeid, oppstart, deltaker i anbudsgrupper (ansvar for deler av konkurransegrunnlag og evaluering) og ansvar for bl.a. utarbeidelse av endringsorder/kontraktsjusteringer. En vil også delta i arbeidet med systemforbedringer i enheten/avdelingen. Det kan også være aktuelt å benytte ressursen til andre oppgaver/prosjekter knyttet til enheten for Strategiske anskaffelser. Det vil eventuelt skje etter nærmere avtale underveis.

Konsulentene vil inngå i enheten Kontraktsforvaltning og rapportere til leder for denne enheten. Når en deltar i anbudsgruppene, vil en rapportere til anbudsleder.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minimum 5års erfaring som prosessleder eller prosjektleder(gjelder ikke prosess ressurs).
 • En må ha minimum 5 års erfaring med ledelse eller som deltaker i ulike anskaffelsesprosesser.
 • Erfaringer med offentlige anskaffelser.
 • Erfaring med kontraktsoppfølging.
 • Minimum 5års erfaring med forhandlinger og kontraktsforvaltning.
 • Høyere utdannelse innen aktuelle fagområder (innkjøp, økonomi, juridisk, prosessledelse e.l.).
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulentene har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Kollektiv trafikk
 • Kjennskap til forskjellige Kontraktsforvaltningsverktøy

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:

 • Øvrig kompetanse og erfaring som sikrer gjennomføring av komplekse anskaffelser og oppgaver
 • som enheten har ansvar for
 • Kollektivtrafikk i byområder
 • Personlige egenskaper

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Samarbeidsevne, inkl. evne til å jobbe tverrfaglig
 • Struktur og kommunikasjon
 • Forhandlingsevne

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - NRK

Request ID: 21-11-4917 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner. Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal un......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 16:00

Løsningsarkitekt - NRK

Request ID: 21-11-8929 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en løsningsarkitekt. Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 15:00