Team: Prosjekt- og prosessleder

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-03-9301
Published: 23.03.2021

Ruter har behov for to konsulenter som prosessleder/kontraktsforvalter, eventuelt en prosessleder i kombinasjon med en prosessressurs. En ønsker også en opsjon på en ekstra prosessressurs dersom behovet øker ytterligere i enheten. 

Konsulentene skal ivareta oppgaver som Kontraktsforvaltere gjør i dag; lede prosesser for forarbeid, oppstart, deltaker i anbudsgrupper (ansvar for deler av konkurransegrunnlag og evaluering) og ansvar for bl.a. utarbeidelse av endringsorder/kontraktsjusteringer. En vil også delta i arbeidet med systemforbedringer i enheten/avdelingen. Det kan også være aktuelt å benytte ressursen til andre oppgaver/prosjekter knyttet til enheten for Strategiske anskaffelser. Det vil eventuelt skje etter nærmere avtale underveis.

Konsulentene vil inngå i enheten Kontraktsforvaltning og rapportere til leder for denne enheten. Når en deltar i anbudsgruppene, vil en rapportere til anbudsleder.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minimum 5års erfaring som prosessleder eller prosjektleder(gjelder ikke prosess ressurs).
 • En må ha minimum 5 års erfaring med ledelse eller som deltaker i ulike anskaffelsesprosesser.
 • Erfaringer med offentlige anskaffelser.
 • Erfaring med kontraktsoppfølging.
 • Minimum 5års erfaring med forhandlinger og kontraktsforvaltning.
 • Høyere utdannelse innen aktuelle fagområder (innkjøp, økonomi, juridisk, prosessledelse e.l.).
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulentene har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Kollektiv trafikk
 • Kjennskap til forskjellige Kontraktsforvaltningsverktøy

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:

 • Øvrig kompetanse og erfaring som sikrer gjennomføring av komplekse anskaffelser og oppgaver
 • som enheten har ansvar for
 • Kollektivtrafikk i byområder
 • Personlige egenskaper

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Samarbeidsevne, inkl. evne til å jobbe tverrfaglig
 • Struktur og kommunikasjon
 • Forhandlingsevne

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00