Junior Prosjektledere - IKT Anskaffelser

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-06-1008
Published: 23.06.2021

Til seksjon Helse- og administrative anskaffelser er det behov for 2 junior konsulenter med god gjennomføringsevne for bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Seksjonen har periodevis veldig mange samtidige anskaffelser og rådgivningsoppdrag for kundene. I enkelte perioder kan det være færre oppdrag. 

NHN bruker arkivsystemet P360 og konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

 • Gjennomføre anskaffelsesprosjekter fra initiering til kontraktsignering for helseforvaltningen og NHN, herunder:
 • Vare- og tjenesteanskaffelser, inkludert minikonkurranser og konkurranser under dynamiske innkjøpsordninger (spesielt med tanke på konsulent-innleie)
 • Utarbeide anskaffelsesdokumenter 
 • Lede evaluering mm.
 • Bistand til avtaleoppfølging
 • Bistå seksjonen med annet anskaffelsesfaglig arbeid ved behov

Konsulenten vil jobbe sammen med andre ansatte i seksjon Helse- og administrative anskaffelser, med kontortilhørighet på Skøyen i Oslo. Konsulentene må påregne reise til virksomheter i Helseforvaltningen i Oslo. På grunn av Korona-situasjonen er det for tiden hjemmekontor som gjelder. Konsulenten må følge de føringer og retningslinjer som NHN gir i forhold til bruk av fysisk kontor/hjemmekontor.  

Det er viktig at tilbudte konsulenter er tilgjengelig i hele avtaleperioden. Arbeid vil kunne variere basert på oppdragsmengde, men anses normalt å ligge på 50-100% i avtaleperioden.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles): 

 • Konsulenten skal ha erfaring (minimum 1 år) med lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Kjennskap til konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell
 • Konsulenten skal ha god erfaring med kontorstøtteverktøy eksempelvis MS Office, spesielt MS Excel 
 • Bistanden krever at tilbudte konsulenter har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner (norsk og engelsk) ettersom jobben innebærer mye kontakt med ansatte i helseforvaltningen, internt i NHN og leverandørmarkedet.
 • Konsulentene skal i tillegg benytte arbeidsverktøy gitt av NHN (PC mv). Taushets- og sikkerhetserklæring må signeres før oppstart.

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering):

 • Erfaring med gjennomføring og ledelse av offentlige anskaffelser av varer og tjenester.
 • Det vil telle positivt med erfaring innen konsulent anskaffelser.
 • Erfaring med kontrakter/avtaler spesielt standardavtaler som for eksempel Statens standard avtaler (SSA-B og SSA-O), andre Difi kontrakter, NS-kontrakter og andre standardavtaler
 • Erfaring med evaluering av tilbud og evalueringsmodeller

 

Required skills:
Mercell MS Office MS Excel

Desired skills:
SSA-B SSA-O

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00