Prosjektstøtte OOP Fifty

Log in or register to apply
Request ID: 21-06-3510
Published: 25.06.2021
Apply before: 02.08.2021 10:00
Share:

Statnett SF, har et behov for prosjekt- og dokumentasjonsstøtte, spesielt innenfor dokumentering av arbeidsprosesser og opplæringsmateriale til sitt datterselskap Fifty AS.

Forutsetningene for å balansere det nordiske kraftsystemet forandres i det vi gradvis går over til et grønt, integrert og harmonisert europeisk kraftmarked. For møte disse utfordringene har Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnät etablert programmet Nordic Balancing Model (NBM). Generell informasjon om NBM finnes på denne siden: https://nordicbalancingmodel.net/. På denne siden er det publisert et veikart for programmet som kan oppsummeres i det som er omtalt som NBM roadmap og prosjektene som inngår i NBM programmet

Ett av de mest omfattende prosjektene er Automated Nordic mFRR energy activation market (mFRR EAM). Dette inkluderer en betydelig grad av automatisering av dagens prosess for å balansere det nordiske kraftsystemet, og arbeidet vil kreve endringer i markedet for reservekraft, organisasjonsendringer, endringer i operative prosesser, samt innføring av en rekke nye IT-systemer.

De nye løsningene krever endringer og nye IT-systemer hos hver lokal TSO (Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnät). I tillegg må det utvikles og leveres noen felles-nordiske tjenester. Det er Statnett og Svenska kraftnät som har ansvaret for å etablere og levere disse tjenestene, en rolle som er navngitt Common Service Provider (CSP).

Statnett og Svenska kraftnät har etablert et eget felleseid selskap, Fifty AS, for å formalisere samarbeidet i felles prosjektgjennomføring og utvikling av IT-systemer innenfor balanseringen av kraftsystemet.

Rollen gjelder prosjektstøtte i delprosjektet Operational organization and processes i Nordic mFRR EAM som er en del av NBM programmet. Rollen rapporterer til prosjektleder for Operational organization and processes i mFRR EAM, og skal også ha tett og løpende koordinering med andre deler av prosjektet som bl.a. IT utvikling, blueprint design, arkitektur og fremtidige systembrukere.

Arbeidsoppgaver

 • Rollen vil primært omfatte utførende arbeid med å dokumentere og skrive prosesser, rutiner og opplæringsmateriell.
 • Rollen vil kreve utstrakt samarbeid med personell fra det operative kraftsystem-driftsmiljøet i Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid.
 • Kjerneoppgaver for rollen:
 • Beskrivelser av felles arbeidsprosesser på nordisk nivå, primært prosesser for å håndtere hendelser og feil
 • Beskrivelser av innhold for opplæring på nordisk nivå, primært for å håndtere hendelser og feil
 • Delta i detaljspesifisering av opplæring, opplæringstrinn og innhold i opplæringsverktøy 
 • Delta i skrivingen av bilag for felles nordiske samarbeidsavtaler som omhandler operasjon og balansering av kraftsystem
 • Følge opp og sikre konsistens med relevant avtaleverk (eks: System Operation Agreement)
 • Skriving av andre dokumenter ifølge prosjektets behov, som kommunikasjonsmateriale, powerpoint slides, osv. 
 • Assistanse for kommunikasjonstiltak
 • Føre notater av prinsipper, konklusjoner og aksjonspunkter i nordiske arbeidsmøter

Absolutte krav:

 • Minimum 3 års høyere relevant utdanning innen tekniske og/eller økonomiske fag.
 • Tilbudt ressurs må kunne flytende engelsk og bruke minst ett skandinavisk språk som arbeidsspråk
 • Konsulenten må kunne sikkerhetsklareres
 • Erfaring med å forfatte dokumenter som arbeidsprosesser, rutiner, notater, analyser, forslag osv.
 • Erfaring med å utarbeide opplæringsmateriell 
 • Dokumentert generell prosjektkompetanse med IT intensive utviklingsprosjekter. Det er ønskelig med kraftdomenekompetanse og gjerne innen balansering, kraftmarkeder og oppgaver i kontrollrom.
 • Erfaring med å forberede og delta i arbeidsmøter, og utarbeide notater med konklusjoner og anbefalinger.
 • Erfaring med å gjennomføre intervjuer og spørre klargjørende spørsmål
 • Erfaring i prosjektrelatert arbeid på juniornivå (1-3 år)
 • Det vil være en fordel om kandidaten kan dokumentere erfaring fra kraftsystemdrift

Bør-krav:

 • Evne til å absorbere store mengder kildedokumentasjon raskt for å forberede til møter og samtaler. 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Prosjektledelse Prosessledelse

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-70%

Startdate

16.08.2021

Enddate

15.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Data Engineer, Analytics

Request ID: 21-07-4093 Published: 2021-07-19

Do you love being a developer and create new insight? Analytics are on the lookout for a new, talented developer to join our team! Analytics is a unit with a passion for data, and an important contributor on the customers journey to become even more data driven. Although your main assignment will be to build data pipelines, we’re on the lookout for you who want to make a difference and not just deliver data. You want to create value for the customer and their customers! You find data and data m......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo, Økern
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: ASAP

Project Manager - Copper Migration

Request ID: 21-07-3149 Published: 2021-07-16

The copperinfrastructure in Norway is in the phase of being shut down, and based upon the information today this will be finished at latest within 2025 (earlier information from NKOM was based upon shutdown within dec 2022 and TN still has this as a target).  As the customer has appr. 8000 copperbased locations used in WAN-solutions (primary IPVPN and EVPN) these xDSL-access lines has to be replaced by other access-services (fiber, coax, FWA, ..). In addition there also is an issue due to Telen......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-08-23
Enddate
2021-12-17
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: 30-08-2021 10:00