Prosjektleder - Digitaliseringsdirektoratet

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-06-9949
Published: 18.06.2021

Digitaliseringsdirektoratet har behov for en prosjektleder til et nytt prosjekt. Hovedoppdrag: Utarbeide forprosjekt for politiker- og utvalgsregister tilknyttet eInnsyn

Det er fremkommet ønsker om å utvide funksjonaliteten til eInnsyn med et register over utvalg og politikere i kommunen. Registeret skal fremstå som en integrert del av løsningen for møtedokumentasjon og bl.a. enkelt kunne vise hvilke politikere som er medlemmer i et gitt utvalg, eller som er deltakere i et gitt møte. Også opplysninger om politikerne (navn, parti m.m) og votering er aktuelt som funksjonalitet.

Oppdraget består i å utarbeide et forprosjekt for et slikt register, herunder:

  • Kartlegging av behov og eksisterende løsninger
  • Løsningsbeskrivelse
  • Kostnadsoverslag

Det forventes kontakt med og innhenting av brukerbehov fra flere aktuelle kommuner, Digdir kan være behjelpelig med utvelgelse av disse.

Det finnes løsninger i leverandørmarkedet som leverer deler av slik funksjonalitet. Det forventes kontakt med og kartlegging av hvilke løsninger og funksjonalitet som eksisterer.

Med utgangspunkt i brukerbehov og kartlegginger, og evt i samarbeid med Digdir, ønskes utarbeidet en løsningsbeskrivelse for et slikt register tilknyttet eInnsyn.

Det er også ønskelig med overslag over omfang og ressursbehov som kreves for utvikling av registeret.

Opsjon: Kartlegging og forankring av datamodeller

Dagens datamodell for avlevering av møtedokumentasjon til eInnsyn er basert på Noark5. Den er utarbeidet i samarbeid med sak-/arkivleverandørene. Det er behov for en revisjon og forankring av møtemodell/protokoll.

Det pågår også et prosjekt i regi av KS for en forenklet møteprotokoll, GI Politisk behandling. Denne må gjennomgås for å dekke alle behov til eInnsyn.

Det er mulig det også finnes andre modeller/protokoller som er relatert. Oppdraget består i å kartlegge mulige metadatamodeller/protokoller som kan benyttes for møteavlevering til eInnsyn, og forankre anbefalte modell med involverte parter (sak-arkiv leverandører og større fagsystem for møteorganisering/avholdelse, evt Arkivverket og KS). Modell for avlevering av politiker-/utvalgsregister fra hovedoppdrag må inkluderes i dette arbeidet.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00