Prosjektleder - Lagring av persondata

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-08-8154
Published: 26.08.2021

Ruter Digitale Tjenester (tidligere IT) har behov for å utrede en løsning for sikker lagring av data i sky i henhold til GDPR og Schrems II. I tillegg trenger løsningen å fasilitere for effektiv utvikling og forvaltning som medfører at tradisjonelle metoder for tilgangskontroll hvor kun utvalgte personer kan forvalte data må endres til en segmenteringsmodell hvor team kan arbeide effektivt med sine løsninger. Det antas at løsningen må basere seg på kryptering og kjennskap til dette fagområdet kan veie inn.

Utgangspunktet er at Ruter benytter AWS for nye løsninger da dette bidrar til en langt raskere og fleksibel utviklingstakt. Videre har team ansvar for sine applikasjoner og samtidig må applikasjonene ha tilgang til brukerinformasjon for å tilby brukertilpassede tjenester. Utfordringen er å sikre data samtidig som at man gir nødvendig tilgang til at data kan benyttes i applikasjonene.

GDPR/Schrems II veier tungt, og det er viktig for oppdragsgiver at det søkes løsninger som reduserer risiko for GDPR brudd til et minimum. Spillerommet er derfor regulert av føringer fra EDPB (European Data Protection Board)

I første omgang søker vi etter en ressurs som kan lede arbeidet med et forprosjekt for å evaluere alternativer. Evalueringen antas å ta resten av 2021.

Om leveransen
Oppstart

 • Innarbeide forståelse for infrastrukturen, applikasjonene og teamstrukturen
 • Samarbeide tett med Ruters personvernombud for å avklare det juridiske spillerommet for ulike
 • løsninger
 • Etablere tilstrekkelig forståelse for de juridiske rammer og oppdragsgivers tolkning (GPDR)
 • Etablere samarbeid med sentrale parter som personvernombud og informasjonsarkitekt
 • Etablere samarbeid med løsningsarkitekter
 • Definere opp ressurser som er nødvendig for å gjennomføre forprosjektet

Planlegging

 • I samarbeid med Ruters personvernombud etablere en arbeidsplan for forprosjektet ut 2021
 • Etablere team basert på identifiserte ressurser
 • Workshops eller ekstern dialog for å innhente innspill til fremgangsmåte
 • Etablere evalueringsmetodikk for alternativer
 • Plan for å gjennomføre evaluering

Gjennomføring

 • Gjennomføre møter/workshop og fasilitere disse
 • Sørge for at aksjonspunkter følges opp
 • Bidra til at tema blir gjennomlyst og evaluert basert på samhandling
 • Bidra inn med egen kompetanse der denne er relevant
 • Sørge for å kvalitetssikre alle løsninger med juridisk/ Ruters personvernombud.
 • Sørge for at det utarbeides dokumentasjon som kan resultere i en anbefalinger
 • Sørge for at rapport utarbeides, samt beslutningsunderlag.
 • Utarbeide forslag til gjennomføring av anbefalt tiltak som avlevering av forprosjektet.
 • Sammen med Ruters personvern ombud sørge for rapportering på fremdrift til ledelse

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Erfaring med cloud løsninger, og hvordan data lagres i public cloud
 • Kjennskap til markedet for aktuelle løsninger
 • Kjennskap til kryptografiske løsninger
 • Gode kommunikasjonsevner og prosjektledererfaring
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Required skills:
Cloud GDPR

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

27.09.2021

Enddate

20.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Digitalisering av Rollespill

Request ID: 21-09-6856 Published: 2021-09-27

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestandarder og åpne løsninger, hvor Kunden selv kan pro......

Competence area
E learning
Location
Bergen
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 08-10-2021 16:00

Systemingeniører

Request ID: 21-09-5262 Published: 2021-09-24

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en til to erfarne systemingeniører i et 100% engasjement frem til 31.12.2021. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå. Innleide konsulent(er) vil inngå som del av Mediehåndtering og publiserings MAM–teamet. Det er ønskelig med høy grad av selvstendighet. Vi legger spesiell vekt på......

Competence area
Development, Infrastructure
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-10-2021 14:00