Request ID: 21-09-7303
Published: 21.09.2021

Team Samhandling er et team i teknologiavdelingen til NRK. Teamets oppdrag er å forvalte og videreutvikle NRKs digitale samhandlingsverktøy, som for eksempel Teams, Slack, Jira, Confluence, Microsoft Planner og lignende. Teamet gjør også support, informerer, kommuniserer og legger til rette for opplæring i bruk av verktøyene og identifiserer behov for andre samhandlingsverktøy og implementere disse dersom det er aktuelt.

Teamet består i dag av 6 personer, blant annet teknologer og journalister. Teamet er selvstyrende og opererer ganske fritt til å bestemme hva slags arbeid som er viktigst, samtidig som man har et godt forhold til interessenter og andre nærliggende team.

NRK har i sin langtidsstrategi et mål om å forenkle og forbedre måtene vi jobber på. Effektiv samhandling på tvers av organisasjonen og våre mange distriktskontorer er avgjørende for dette, og Team Samhandling har en viktig rolle for å gjøre medarbeidernes digitale hverdag lettere. Teamet jobber blant annet med en innsiktsdrevet vurdering av hvordan vi best bruker våre verktøy for chat for effektiv produksjon av innhold til det norske folk.

Da nåværende teamleder skal over på andre oppdrag, trenger vi nå en smidig teamleder som skal lede Team Samhandling, koordinere med omliggende team og miljøer og ta del i seksjonens ledergruppe.

Ansvar og oppgaver:

  • Lede og fasilitere Team Samhandling, gjennom blant annet å jobbe for god intern teamhelse, lede møter, lede prosjekter, koordinere med eksterne prosjekter og interessenter, skjerme teamet fra unødig støy og påse at teamet har kompetansen og kapasiteten som kreves.
  • Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger
  • Sammen med seksjonens ledergruppe og prioriteringsråd sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer for teamet
  • Sammen med seksjonens ledergruppe og personalledere sikre at teamet er best mulig i stand til å løse oppgavene
  • Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap.
  • I samarbeid med teamet - Administrere og konfigurere flere av NRKs samhandlingsløsninger, som for eksempel Jira, Confluence og Sharepoint.
  • I samarbeid med teamet - Utnytte potensialet i NRKs nåværende samhandlingsløsninger, tjenester og verktøy gjennom å rådgi miljøer i hvordan disse kan tas i bruk

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.10.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00