Request ID: 21-09-7303
Published: 21.09.2021

Team Samhandling er et team i teknologiavdelingen til NRK. Teamets oppdrag er å forvalte og videreutvikle NRKs digitale samhandlingsverktøy, som for eksempel Teams, Slack, Jira, Confluence, Microsoft Planner og lignende. Teamet gjør også support, informerer, kommuniserer og legger til rette for opplæring i bruk av verktøyene og identifiserer behov for andre samhandlingsverktøy og implementere disse dersom det er aktuelt.

Teamet består i dag av 6 personer, blant annet teknologer og journalister. Teamet er selvstyrende og opererer ganske fritt til å bestemme hva slags arbeid som er viktigst, samtidig som man har et godt forhold til interessenter og andre nærliggende team.

NRK har i sin langtidsstrategi et mål om å forenkle og forbedre måtene vi jobber på. Effektiv samhandling på tvers av organisasjonen og våre mange distriktskontorer er avgjørende for dette, og Team Samhandling har en viktig rolle for å gjøre medarbeidernes digitale hverdag lettere. Teamet jobber blant annet med en innsiktsdrevet vurdering av hvordan vi best bruker våre verktøy for chat for effektiv produksjon av innhold til det norske folk.

Da nåværende teamleder skal over på andre oppdrag, trenger vi nå en smidig teamleder som skal lede Team Samhandling, koordinere med omliggende team og miljøer og ta del i seksjonens ledergruppe.

Ansvar og oppgaver:

  • Lede og fasilitere Team Samhandling, gjennom blant annet å jobbe for god intern teamhelse, lede møter, lede prosjekter, koordinere med eksterne prosjekter og interessenter, skjerme teamet fra unødig støy og påse at teamet har kompetansen og kapasiteten som kreves.
  • Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger
  • Sammen med seksjonens ledergruppe og prioriteringsråd sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer for teamet
  • Sammen med seksjonens ledergruppe og personalledere sikre at teamet er best mulig i stand til å løse oppgavene
  • Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap.
  • I samarbeid med teamet - Administrere og konfigurere flere av NRKs samhandlingsløsninger, som for eksempel Jira, Confluence og Sharepoint.
  • I samarbeid med teamet - Utnytte potensialet i NRKs nåværende samhandlingsløsninger, tjenester og verktøy gjennom å rådgi miljøer i hvordan disse kan tas i bruk

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.10.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

Request ID: 21-10-6005 Published: 2021-10-21

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til in......

Competence area
Architecture
Location
Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø
Workload
100%
Startdate
2021-12-01
Enddate
2022-04-01
Can prolong
Languages
Apply before: 03-11-2021 11:00

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 2021-10-20

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til sam......

Competence area
Development, Security
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2021-11-22
Enddate
2022-12-31
Languages
Norsk og Engelsk
Apply before: 02-11-2021 15:00