Prosessleder - Team Lagringstjenester

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-10-1268
Published: 06.10.2021

NRK ser etter en prosessleder som vil være med på å gjøre NRKs tjenesteutvikling enklere. Seksjon for Plattformtjenester består av cirka 40 svært dyktige medarbeidere fordelt på fem team. Kandidaten vil bli en del av Team Lagringstjenester som har ansvar for all lagring i NRK, datasentere og servermiljøer. Lagringsteknologiene er mange, og dekker behovene til både lyd- og videoproduksjon, samt systemutvikling.

DevOps er en gjennomgående metodikk for hele Plattform, og vi har stor tro på tett samarbeid innad i teamet og med andre team. Læring og deling er en forutsetning for å lykkes, i kombinasjon med å gi folk frihet under ansvar. Vår aller største styrke er våre engasjerte, nysgjerrige og teknisk dyktige medarbeidere, og vår tro på og vilje til å teste ut ny teknologi. Er dette egenskaper du også setter høyt, tror vi du kommer til å trives hos oss.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Vi søker en erfaren og fremoverlent prosessleder med et solid teknisk fundament. Vedkommende er selvdrevet og kan bidra til å forme og forbedre arbeidsprosesser i hele NRK. Konsulenten må være en lagspiller som er god til å forankre valg med resten av teamet, kommunisere og formidle utad, kunne arbeide smidig og ha gode erfaringer med å jobbe med både tech- og team lead. Det anses som en fordel om konsulenten har jobbet med lignende oppgaver tidligere.

Konsulenten burde:

 • ha erfaring med å lede team og prosjekter
 • ha en evne til raskt å sette seg inn i ulike domener og problemstillinger
 • ha erfaring fra medieproduksjon, og har forståelse for det fagspråket som brukes i disse miljøene
 • ha særs gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • ha erfaring med å etablere og forbedre arbeidsprosesser, både innad i team men også på tvers av organisasjoner
 • ha en grunnleggende teknisk forståelse av lagringsløsninger, som blokklagring og objektlagring
 • ha erfaring med etablering og operasjonalisering av strategi for å håndtere datavekst
 • ha en generell forståelse for IT-infrastruktur, som nettverk, servere og skytjenester
 • gode norsk kunnskaper ettersom arbeidsspråket er norsk

Arbeidsoppgaver:

Målet for prosesslederen er å gjøre NRKs sluttbrukere mer bevisste på deres bruk av lagring, og gjøre de i stand til å foreta gode lagringsvalg i hverdagen. Valg som er kostnadseffektive, bærekraftige og tilpasset deres bruk.

Dette innebærer sannsynligvis følgende arbeidsoppgaver:

 • Sammen med teamet kartlegge databruken til ulike miljøer i NRK, som bruker interne lagringssystemer
 • Forklare hvordan lagringen til NRK fungerer til aktuelle miljøer i NRK, kostnaden av den og hvordan prosessen for eierskap og rydding fungerer, med hensikt å gjøre disse miljøene i stand til å håndtere rydding av data på egenhånd
 • Lage opplæringsopplegg i relevante verktøy (DataIQ og Grafana) for NRKs sluttbrukere, slik at de selv kan følge med på og prioritere innenfor egne lagringsområder
 • Sammen med andre, gjennomføre opplæring med sluttbrukere i hele NRK
 • Identifisere og operasjonalisere forbedringstiltak i hvordan teamet jobber med forvaltning av lagringen
 • Lage relevante dashboard/oversikter i som illustrerer databruk ovenfor sluttbrukere og beslutningstakere

NRK tilbyr:

 • Et trivelig team som tror på en åpen kultur der alt kan diskuteres.
 • Et team som støtter hverandre og drar i samme retning når en beslutning er tatt.
 • Et integrasjonsmiljø med fire erfarne utviklere som er opptatt av gode løsninger og faglig utvikling.
 • Mulighet til å påvirke valg som tas (eller er tatt tidligere) i teamet, innen teknologi, arkitektur og arbeidsform.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
DataIQ DevOps Grafana

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.11.2021

Enddate

01.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00