Prosjektledere og prosjektstøtter - Logistikk av hurtigtester

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-12-6269
Published: 15.12.2021

Helsedirektoratet har ansvar for anskaffelser og forsyning av hurtigtester til kommunene. Det er behov for å videreutvikle og effektivisere systemer for å ivareta en god logistikk rundt bestilling og fordeling av hurtigtester til landets kommuner.

Det er behov for:

1-2 senior prosjektledere i 100% stilling med mulighet for å oppskalere med ytterligere 1-2 prosjektledere (junior) og 1-2 prosjektledere (senior).

1-2 prosjektstøtter i 100 % stilling med mulighet til å oppskalere med ytterligere 1-2 prosjektstøtter.

Helsedirektoratet ønsker i utgangspunktet å inngå avtale med en leverandør, men forbeholder seg retten til å inngå avtale med flere leverandører for å dekke behovet sitt.

Oppgaver for senior prosjektleder vil blant annet være:

 • Bistå prosjektleder i Helsedirektoratet med strategiske vurderinger knyttet til behov for hurtigtester og fordeling av hurtigtester; blant annet analyser, trender, fremskrivninger
 • Bistå i anskaffelser av hurtigtester
 • Bistå med vurderinger knyttet til systemer for effektiv og forutsigbar logistikk til sluttbruker (kommuner)
 • Utarbeide presentasjonsgrunnlag for andre samarbeidspartnere, internt og eksternt
 • Rapportering til oppdragsgiver
 • Andre oppgaver og prosjekter innenfor TISK

Oppgaver for prosjektstøtte vil blant annet være:

 • Løpende oppfølging av bestillingsløsning – sikre leveranser til sluttbruker
 • Kommunikasjon og oppfølging med nasjonalt forsyningslager (distributør)
 • Følge opp og besvare henvendelser fra kommuner
 • Utarbeide systemer og holde løpende oversikt over lagerbeholdning
 • Arkivering og dokumenthåndtering
 • Andre oppgaver og støtte til øvrige prosjekter innenfor TISK

Øvrig TISK og oppskalering

For begge roller vil det kunne tilkomme andre oppgaver, da det stadig tilkommer nye oppdrag til det samlede TISK-prosjektet som må løses med raske leveranser. Dette omfatter også mer teknologiorienterte oppgaver.

Grunnet uforutsigbarhet når det gjelder oppdragsmengde kan det være behov for å oppskalere teamet med ytterligere 2-4 ressurser på prosjektledersiden og 1-2 på prosjektstøtte. Det bes derfor om at leverandør beskriver mulighetsrommet for dette og hvor raskt denne skaleringen kan iverksettes.

Prosjektledere vil jobbe tett på resten av TISK-prosjektgruppen. Arbeidssted vil avhenge av hva smittevernreglene sier om tilstedeværelse i våre lokaler i Vitaminveien 4, vs. bruk av hjemmekontor.

Det er ønskelig at konsulentene:

 • har kjennskap til aktørbildet i helsesektoren
 • har kjennskap til TISK
 • er strukturerte, løsningsorienterte og ha gode samarbeidsevner
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • har solid gjennomføringsevne
 • har god rolleforståelse

Helsedirektoratet skal ha følgende opsjoner:

 • Opsjon på å forlenge bistanden med inntil 12 måneder
 • Opsjon på å utvide oppdraget med inntil 2 seniorprosjektledere, inntil 2 juniorprosjektledere og inntil 2 prosjektstøtter

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

02.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00