Prosjektleder - Sky oppdatering

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-01-1397
Published: 17.01.2022

Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk og styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. Hvordan dette gjøres skal dokumenteres og bevares for ettertiden iht. en rekke lover og forskrifter. IMDi har alltid dokumentert og arkivert digitalt ved hjelp av Public 360 (P360), et NOARK-godkjent sak- og arkivsystem. Leverandør er TietoEvry AS. Internt er løsningen omdøpt til iMAKS.

Dagens løsning er serverbasert og har integrasjoner mot flere fagsystemer for å ivareta kravene til dokumentasjon av saksprosessene i disse. Dette er:

 • E-tilskudd (Søknad og tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner)
 • Nasjonalt tolkeregister (Register over kvalifiserte tolker)
 • IMDInett Bosetting (Bosettingskorrespondanse)

I tillegg benyttes E-innsyn for publisering av offentlig postjournal og KSFiks for utsendelse og mottak av elektronisk post.

Integrasjonene krever kontinuerlig overvåkning og vedlikehold med tanke på hvilken informasjon som overføres P360 og hvordan denne systematiseres. Det er forskjellige leverandører som vedlikeholder de forskjellige fagsystemene.

Sak- og arkivsystemet P360 var sist oppdatert hos IMDi i 2017. Oppdatering av serverbaserte systemer krever flere hender i arbeid samtidig og må derfor planlegges nøye. Tidlig i 2020 ble det planlagt en ny oppdatering som ble utsatt på grunn av korona. Oppdatering i løpet av 2022 er derfor presserende. Det er også behov for en tettere integrasjon mot samhandlingssystemet TEAMS.

Konseptfasen har synliggjort at IMDis behov best dekkes av å oppgradere Public360 til en skybasert løsning. Denne løsningen vil øke mulighetene for integrasjon mot TEAMS, dekke tidligere behov for oppgradering og fremtidige oppdateringer vil ha mindre ressursbehov for gjennomføring.

Behov

En vellykket oppgradering er avhengig av et tett samarbeid mellom forskjellige ansvarshavende på IT, arkivpersonalet, leverandør og saksbehandlere. Målet er at IMDi teknisk er oppgradert og at ansatte kan utnytte systemet til det fulle innen juni 2022.

IMDi har behov for en konsulent som kan involvere nødvendige parter, planlegge, lede og dokumentere oppgraderingsprosessen, og lage plan for innføring og opplæring i nytt system. Konsulent skal være en pådriver i prosessen og en støtte for arkivleder. IMDi benytter prosjektveiviseren.

Krav til kompetanse/erfaring:

 • Har kjennskap til arkivfaget
 • Har erfaring med oppgradering til sky
 • Har erfaring med Sak- og arkivsystem
 • Har dokumentert erfaring i prosjektveiviseren
 • Er strukturert og effektiv
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig
 • Er en gjennomfører

Tentativ fremdriftsplan er:

 • Fremdriftsplan skal legges i samarbeid med leverandør. Tentative datoer som er satt:
 • Oppstart i februar 2022
 • Oppgraderingsløp ferdig i mai 2022 (3 måneder).

Arbeidsområder for konsulenten:

 • Lede prosjektet i fase 2 – 4 i Difis prosjektgjennomføringsmodell
 • Lede praktiske prosjektlederoppgaver (prosessledelse, fasilitering,
 • test og innføring) i samarbeid med IMDis ansatte, og leverandørens ressurser.
 • Samarbeide tett med prosjekteier, IKT-sjef, Digitaliseringavdeling, IKT avdeling, leverandør og andre interessenter

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

31.05.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00