Request ID: 22-01-3815
Published: 31.01.2022

Avdeling utvikling og digitale kanaler ser etter en dyktig fagperson som kan bistå i arbeidet med avtaleforvaltning og leverandørstyring.

Ressursen skal bistå avdelingen i inngåelse, etterlevelse, reforhandling og kvalitetssikring av avtaler, samt gi bistand til leverandørstyrer i aktive møteplasser og oppfølging. Rollen skal kombinere strategisk og operativt ansvar innenfor avtaleforvaltning og leverandørstyring som blant annet inkluderer ansvar for prosesser og rutiner for å oppnå en konsekvent styring, administrasjon og veiledning av produkt og tjenesteleverandører i avdelingen.

Tilbudt ressurs skal sørge for tydelige, konsistente avtaler som dekker behov, og skaper resultater innenfor blant annet IT tjenesteavtaler (drift, forvaltning og utvikling), skytjenester (XaaS), og lisensavtaler.

Ressursen vil delta i daglig drift for å optimalisere avtalte leveranser på tid, kost og kvalitet.

Arbeidsoppgaver som ressursen vil bistå i er blant annet;

  • Leverandørstyring og oppfølging
  • Forbedring av eksisterende rammeverk og prosesser innen avtale og lisensforvaltning, og leverandørstyring
  • Kvalitetssikring av eksisterende og nye avtaler
  • Bistå i anskaffelsesprosesser og anskaffelsesprosjekter
  • Løpende kontraktsoppfølging, avvik- og endringshåndtering, og fornyelse av avtaler.

Krav til kompetanse

Det kreves at tilbudt ressurs har minimum 3 års erfaring fra leverandørstyring og sourcing, og erfaring som prosjektleder, eller tidligere hatt en sentral rolle i større teknologianskaffelser.

Tilbudt ressurs må kunne dokumentere meget god erfaring innen IT anskaffelser og avtaler, og vise til solid erfaring innen IT.

Det kreves dokumentert erfaring med blant annet;

  • Lede forhandlinger
  • Ulike lisensmodeller og skytjenester
  • Statens standardavtaler (SSA) bruk i større virksomheter
  • Det er viktig at den tilbudte ressursen er selvgående, resultatorientert og analytisk. Har gode kommunikasjonsegenskaper og kan vise til autoritet, relasjonsbygging og skape samarbeid på tvers.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00