1-2 konsulenter innen for Organisasjonsutvikling - FHI

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-01-5309
Published: 04.01.2022

Folkehelseinstituttet er organisert i fem områder og «Helsedata og digitalisering» er ett av disse. Området er inndelt i 11 avdelinger som har ansvar for innsamling, forvaltning og utlevering av data fra helseregistre og helseundersøkelser. Området har også avdelinger som driver med statistikk og forskning.

Området «Helsedata og digitalisering» skal i løpet av de neste månedene sannsynligvis overta ansvaret for flere løsninger som benyttes i forbindelse med Covid 19. Disse er Smittestopp, Koronasertifikat og beredskapsregisteret Beredt C19. Disse er i dag organisert i ulike avdelinger i FHI. Det er aktuelt å opprette en avdeling for disse løsningene og i denne sammenheng utvikle en strategisk retning for deling av data til bruk for ulike statistikkformål i FHI og ut mot sektoren. Til dette ønsker vi bistand fra en konsulent som kan lede arbeidet i samarbeid med områdeledelsen.

Vi planlegger å gjennomføre arbeidet i løpet av 3-6 måneder med oppstart så raskt som mulig. Konsulenten skal arbeide tett med aktuelle ledere og ansatte i FHI og bidra til at en eventuell avdeling blir etablert og deretter lede avdelingen inntil en ny avdelingsdirektør er operativ.

Konsulentene må ha god kompetanse på helsesektoren, prosjektledelse og ha ledererfaring fra helsesektoren. Vedkommende bør ha erfaring fra strategiutvikling innen helsesektoren og ha god erfaring med å drive prosesser internt i organisasjoner, herunder gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. I tillegg må konsulenten ha solid erfaring med gode fremstillinger både i tydelige tekster og power-point.

Det er aktuelt å leie inn opptil to konsulenter for å bistå i arbeidet. Disse må ha god erfaring med å drive prosesser internt i organisasjoner, herunder gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. I tillegg må konsulentene ha solid erfaring med gode fremstillinger både i tydelige tekster og power-point.

Må-ha krav:

  • En av konsulentene skal ha minimum 3 års ledererfaring fra helsesektoren på strategisk nivå.
  • Begge konsulentene skal ha minimum tre års prosjekterfaring fra helsesektoren.
  • Ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
  • Skal oppgi referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav:

  • Erfaring fra offentlig virksomhet / helsesektoren
  • Erfaring fra tilsvarende leveranser
  • Relevant utdannelse, kurs, sertifisering (innen prosjektledelse)

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

01.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00