Request ID: 22-03-7912
Published: 11.03.2022

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) fikk oppdrag for Livshendelsen «Ny i Norge», som bygger på at «brukeren skal settes i sentrum gjennom utvikling av mer sammenhengende tjenester basert på viktige livshendelser».

Målet for arbeidet med livshendelsen er å skape sammenhengende tjenester for personer som kommer som nye til Norge, og skal på lang sikt bidra til å nå integrerings- og samfunnsmålsetningene om varig tilknytning til arbeidslivet og deltakelse i samfunnsliv. Brukerne skal få enkel tilgang til sine data, relevant informasjon og hjelp. Arbeidet vil være ett av bidragene til bedre samordning på integreringsfeltet.

IMDi har behov for bistand til å drive arbeidet med livshendelsen fremover i en begrenset periode.

I dette arbeidet inngår:

  • koordinering av workshops
  • koordinering av interessenter som andre utlendingsforvaltningen og andre
  • samarbeid med interessenter som UDI, Digdir, KS, NAV

Krav til kompetanse/erfaring:

  • Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekter i rollen som prosjektleder
  • Dokumentert erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid, spesielt utlendingsforvaltningen
  • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig på norsk
  • Gode evner til å samarbeide, planlegge og gjennomføre.
  • Være strukturert og effektiv
  • Konsulenten bør trives i et hektisk prosjektmiljø med mange interessenter
  • Bidra til deling av erfaring og kunnskap i Digitaliseringsavdeling innenfor områdene prosjektledelse, endringsledelse, gevinstrealisering og prosessforbedring.

Oppdraget vil være en 50% stilling i perioden med mulighet for forlengelse. Oppstart og tilgjengelighet bes bekreftet i tilbudet.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

30.03.2022

Enddate

30.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00