Produktleder - Billettkontrolløsning

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-05-9668
Published: 30.05.2022

Vi leter etter deg som har en fot i det tekniske, og som hele tiden leter etter gevinster og muligheter. Du vil jobbe sammen med teamet ditt og med andre produktteam, med produkter som er driftskritiske for Ruter. Produktlederen skal inn i team RuterKontroll som jobber med billettkontrolløsning, som brukes ved gjennomføring av kontroller. Dataene som ikke inneholder persondata, vil bli tilgjengeliggjort på Ruters Digitale Plattform til nytte for videre produktutvikling, innsikt og statistikk for alle miljøer i Ruter.

Du snakker med alle, alt fra interne fagmiljøer og andre team, eksterne aktører, og forstår deres problemer og jobber sammen om å løse deres behov. Gjennom dette sørger du for at behov og verdi er strukturert opp slik at dine produkter er best mulig rustet til å støtte Ruters retninger.

Vi er klar over at god arbeidsmetodikk og teamorganisering er must for at vi skal lykkes med oppdraget vårt. Vi jobber etter smidige utviklingsmetoder og er organisert i tverrfaglige produktteam

Vi har til sammen ca. 20 team som jobber sammen for å jobbe mot visjonen vår. Vi har en moderne teknologistakk med blant annet Kafka, AWS og mikrotjenester i en datadrevet arkitektur.

Produktlederen vil også kunne gå inn i andre oppdrag for Ruter eller samarbeidspartene.

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe tett sammen med teamet for å optimalisere produktets evner og kapasitet til å levere
 • Følge opp interessenter (interne og eksterne) og stakeholders
 • Ansvarlig for den strategiske utviklingen av et eller flere produkter
 • Forvalter backlogg, og er bindeleddet mellom utviklere og ulike stakeholdere
 • Rapporterer status på produktutviklingen og måloppnåelse på produktnivå
 • Bistå med oppfølging av budsjett og regnskap

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Relevant utdannelse på høyere nivå, minimum 3 år
 • Erfaring som produkteier eller produktleder, fortrinnsvis i tekniske team, minimum 3 år
 • God erfaring med leveranser som krever teknisk innsikt og forretningsforståelse, minimum 5 år
 • Erfaring med leveranser med komplekse problemstillinger på tvers av faglige miljøer, minimum 5 år
 • Relevant erfaring fra utviklingsmiljø, med utvikling av virksomhetskritiske systemer og tekniske leveranser med høye krav til ytelse og oppetid, minimum 5 år
 • Erfaring fra å jobbe i takt med smidige utviklingsmetodikker og å jobbe i autonome team med CI/CD pipeline etter DevOps-prinsipper, minimum 3 år
 • Kan vise til oppnådde resultater som har krevd godt samarbeid med andre og kan vise til hvordan kandidaten har spilt på andres erfaringer og kompetanse
 • Erfaring med arbeid med mange interessenter, både interne og eksterne, minimum 3 år

Oppstartstidspunkt er ønsket senest 22.08.2022

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00