Request ID: 22-06-9578
Published: 17.06.2022

IMDi har behov for en prosjektleder for å lede etableringen av Jobbsjanseregisteret. Prosjektlederen skal lede prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av prosjekteier. Ansvaret til prosjektlederen består i stor grad i å planlegge, delegere oppgaver til resten av prosjektteamet, overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av prosjektet. Prosjektlederen skal motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventninger.

Bakgrunn:

Jobbsjansen er en tilskuddsordning for kommuner som forvaltes av IMDi. Formålet med ordningen er å kvalifisere hjemmeværende innvandrerkvinner til arbeid og utdanning. I tilskuddsåret 2020 var det 34 Jobbsjanseprosjekter i 34 bydeler/-kommuner og det var totalt ca. 1200 deltakere i disse prosjektene.

Formålet med etablering av et Jobbsjanseregister er primært å dokumentere enkeltpersoners deltakelse i Jobbsjansen samt resultater etter avsluttet program. Deltakerrapporteringer f.o.m år 2017 inneholder personnummer til Jobbsjansedeltakere som gir mulighet til kobling mot SSBs registerdata for å følge utviklingen av arbeidstilknytningen til deltakerne på kort og lang sikt. Deretter skal registeret dokumentere enkelte prosjekters innsats og resultater. Registeret blir dermed et nyttig verktøy for IMDi å skaffe godt grunnlag for resultatoppfølging samt utviklingen av Jobbsjansen.

Krav til kompetanse/erfaring:

  • Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekter i rollen som prosjektleder
  • Dokumentert erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid, spesielt utlendingsforvaltningen
  • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig på norsk
  • Gode evner til å samarbeide, planlegge og gjennomføre.
  • Være strukturert og effektiv
  • Konsulenten bør trives i et hektisk prosjektmiljø med mange interessenter
  • Bidra til deling av erfaring og kunnskap i Digitaliseringsavdeling innenfor områdene prosjektledelse, endringsledelse, gevinstrealisering og prosessforbedring.
  • Kjennskap til IMDi og IMDis systemportefølje er en fordel
  • Kjennskap til Jobbsjanseprogrammet er en fordel

Oppdraget vil være en 50% stilling i perioden med mulighet for forlengelse. Oppstart og tilgjengelighet bes bekreftet i tilbudet.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

01.08.2022

Enddate

23.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00