Prosjektleder for juridisk tverrsektorielle samarbeid

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-08-8394
Published: 11.08.2023

Entur leverer tjenester som gjør det enklere å planlegge en kollektivreise og kjøpe billett i en og samme operasjon. Vi leverer tjenester til kollektivbransjen og andre som ønsker å benytte kollektiv-data i sine løsninger, samt har sluttbrukerløsningen Nasjonal reiseplanlegger på oppdrag fra staten. Vi selger togbilletter for alle strekninger i Norge gjennom stasjonsbetjening, kundesenter, billettautomater og digitale kanaler som web og app.

Selskapet har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Bergen, Stavanger, Trondheim og Lillehammer. Vi kombinerer innovasjon innenfor teknologi med ledende kundeservice og forretningsutvikling knyttet til kollektivtransport. Målet vårt er å berike det digitale tjenestetilbudet innen kollektiv – både gjennom egne tjenester, og ved å gjøre det mulig for andre aktører å utvikle nye tjenester basert på de data vi samler inn.

Entur AS er et statseid aksjeselskap som ble etablert i 2016 med 280 ansatte og en omsetning på i overkant av 550 millioner. Selskapets slagssystem håndterer i dag en billettomsetning på nærmere 4 MRD årlig. 

Se http://www.entur.org/

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES
Entur har behov for en konsulent i 100% stilling til å utføre bistanden beskrevet under. Oppdraget inkluderer blant annet å jobbe med det tverrsektorielle prosjektet, herunder innsikts- og prosjektarbeid, lede det juridiske arbeidet i prosjektet mv.

Arbeidsoppgavene/ansvarsområdene vil blant annet omfatte følgende:    

 • Jobbe med tverrsektorielt innsikts- og prosjektarbeid
 • Støtte prosjektleder med planlegging og rapportering på framdrift, økonomi og risiko for samarbeidet
 • Lede det juridiske arbeidet i prosjektet
 • Lede og fasilitere juridisk forum i samarbeidet
 • Delta på felles møter og teamaktiviteter i det tverrsektorielle samarbeidet
 • Jobbe proaktivt med andre virksomheter i samferdselssektoren 
 • Bidra til å sette en høy standard i teamet
 • Stillingen rapporterer til Prosjektleder for det tverrsektorielle samarbeidet.    

KRAV TIL KOMPETANSE OG ERFARING
Minimumskrav til formell kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles). 

 1. Konsulenten må kommunisere godt på norsk, som er arbeidsspråket i Entur
 2. Konsulenten skal ha relevant utdanning
 3. Konsulenten skal ha minimum 2-4 års relevant erfaring
 4. Konsulenten skal ha erfaring med å jobbe i tverrfaglige team, bestående av jurister, forretningsutviklere, designere og utviklere
 5. Konsulenten skal ha erfaring med personopplysningsloven
 6. Konsulenten skal ha erfaring fra samferdselssektoren
 7. Konsulenten skal ha erfaring med leveranser til et departement

Formell kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 
Følgende legges til grunn utover minstekravene:

 1. Grad av erfaring med å jobbe i kollektivbransjen eller samferdselssektoren
 2. Grad av erfaring fra prosjektledelse i større prosjekter
 3. Grad av erfaring fra juridisk arbeid knyttet til bruk og deling av data
 4. Erfaring med relasjonsbygging og etablering av nettverk i offentlig sektor
 5. Grunnleggende kunnskap og forståelse for data/stordata/kunstig intelligens/maskinlæring 

Momentene over i punkt 1-5 vil danne grunnlaget for evalueringen av kvalitet. I evalueringen vil det ikke premieres utover 5 års erfaring for hvert enkelt punkt. Momentene vil vektes likt i evalueringen. 

Formell kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagt CV. 

Opsjon på forlengelse 12+12 mnd

CV på maks 4 A4-sider skal vedlegges som eget dokument.
Dersom det leveres CV som overskrider sidebegrensningen, vil kun de første 4 sidene legges til grunn i evalueringen. 

Required skills:
Prosjektledelse Personopplysningsloven Samferdselssektoren

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2023

Option to prolong

Apply before

23.08.2023

Deadline for compliance

26.09.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x Fullstackutvikler - HelseID

Request ID: 23-06-5947 Published: 2023-06-04

Til vår kunde i helsesektoren søker vi 2 fullstackutviklere for å jobbe med HelseID, en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell og virksomheter ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2.Kunden har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere inntil 2 fullstack -utviklere på heltid ut juni 2025, men......

Competence area
Development, Security
Location
Oslo, Trondheim eller Tromsø
Workload
100%
Startdate
2023-07-03
Enddate
2026-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: Closed

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed