Løsningsarkitekt - Helhetlig informasjon for digital assistanse

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-09-0212
Published: 07.09.2023

Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for å følge opp tverrgående behov for digitalisering i offentlig sektor. Det er i den forbindelse startet et arbeid med å finne tverrgående løsninger på utfordringer innen «Helhetlig informasjon for digital assistanse». Digdir har satt sammen et tverrfaglig team som skal vurdere løsninger og iverksette tiltak for å løse utfordringer knyttet til informasjon fra det offentlige ut til innbygger og næringsliv. Vi har som mål at digital assistanse skal skje riktig og helhetlig og sikre at brukerne finner den informasjonen de trenger, på en måte som de forstår, og få løst det de kom for. For å nå dette målet må det blant annet skje endringer i måten offentlige virksomheter forvalter og dele informasjonen de publiserer til sine brukere.
Dette er et område hvor det er høy aktivitet i offentlig sektor. Gjennom samordning og samarbeid med andre offentlige etater, skal teamet finne ut hva vi trenger av felles føringer og hvilken kunnskap og hvilke løsninger vi kan dele. Arbeidet er organisert som et tverrfaglig smidig team.

Siden teamets oppstart i januar 2023 har vi jobbet med å identifisere konkrete behov offentlige aktører har for at de skal lykkes med ambisjonen om å tilby helhetlig informasjon og digital assistanse på en brukerorientert måte, og samtidig sikre at brukernes (innbyggere, næringsliv etc) behov ivaretas på tvers av løsningene. Helsedirektoratet og Digdir har sammen utviklet et førsteutkast til felles metadata som er tenkt brukt til publisering av innhold på nettsider (CMS-er). I tillegg er det utviklet en overordnet konseptuell målarkitektur.

Teamet ønsker å øke kapasitet og kompetanse innen arkitektur, informasjonsforvaltning og CMS/content management. Teamets oppgave er å etablere nødvendige tverrgående kapabiliteter for offentlig sektor.
Konsulentene som skal utføre oppdraget bør ha:

  • Kunnskap om semantisk samhandlingsevne
  • Erfaring med å utvikle metadata og kontrollerte vokabularer
  • Kunnskap om publiseringsløsninger (content management systems – CMS-er), spesielt løsningsarkitektur og forvaltning av informasjon i slike systemer
  • Erfaring med og kunnskap om informasjonsarkitektur og informasjonsforvaltning
  • Kompetanse på samhandlingsarkitektur og erfaring med integrasjon/ interoperabilitet
  • Erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis med kjennskap til Digitaliseringsstrategien og offentlig sektors føringer for digitalisering, livshendelsene og arbeid med sammenhengende tjenester.

Required skills:
Løsningsarkitektur CMS Semantisk samhandlingsevne Metadata Informasjonsforvaltning

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

%

Languages

Norsk

Startdate

27.09.2023

Enddate

31.12.2023

Apply before

10.09.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00