Request ID: 23-09-3130
Published: 15.09.2023

Brønnøysundregistrenes søker en prosjektleder som skal sikre en smidig overgang for Brønnøysundregistrenes nåværende tjenester fra Altinn 2 - plattformen til ny teknologisk plattform - Altinn 3. I denne forbindelse ønsker vi å leie inn en prosjektleder. Konsulenten vil så snart som mulig bli involvert aktivt i prosjektets planleggingsprosess og vil fra 1.1.2024 innta rollen som prosjektleder for gjennomføringsfasen.

Nærmere beskrivelse av oppdraget
Brønnøysundregistrene benytter den nasjonale felleskomponenten Altinn, der virksomheter, frivillige organisasjoner, offentlige etater og privatpersoner kan kommunisere med registrene. Nåværende Altinn-plattform – Altinn 2 – ble etablert i 2010. Denne var i sin tid regnet som beste praksis i EU/EØS-området og er fortsatt som konsept unik internasjonalt og av stor samfunnsøkonomisk verdi.

Teknologien bak plattformen er etter femten år moden for utskifting. Utskiftingen skal skje gjennom et program kalt “Nye Altinn”. Programmet og underliggende prosjekter vil kjøres etter statens prosjektmodell og følge statens kvalitetsregime med KS behandling.

Programmet gjennomføres på oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet, eies av Digitaliseringsdirektoratet og er nå under initiering. Migreringsaktivitetene skal være avsluttet innen utgangen av første halvår 2026.

Under dette programmet vil de tre største tjenesteeierne i Altinn-samarbeidet, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og Statistisk Sentralbyrå, gjennomføre egne migreringsprosjekter for sine respektive tjenester. Digitaliseringsdirektoratet vil ha et eget prosjekt i programmet som utvikler fellesfunksjonalitet og plattformtjenester på offentlig privat skyplattform. I tillegg vil migrering for øvrige tjenesteeiere samles og utføres i regi av Digitaliseringsdirektoratet. Brønnøysundregistrene har identifisert i alt femten ulike tjenester som skal migreres til ny plattform. Disse regnes å være av stor samfunnsmessig betydning og omfatter blant annet innrapportering av årsregnskap, konkursbobehandling, register over offentlig støtte, godkjenningsordning for yrkeskvalifikasjon og elektronisk stiftelse av aksjeselskap. Brønnøysundregistrene har startet planleggingsfasen for sitt migreringsprosjekt. Denne ventes å vare ut 2023. Deretter går prosjektet over i en gjennomføringsfase som ventes å avsluttes i første halvdel av 2026.

Arbeidsoppgaver

  • Prosjektledelse
  • Sikre god styring, driv, samarbeid og kommunikasjon i prosjektet og overfor prosjektetsulike interessenter
  • Anskaffelse av ulike type ressurser ifm. prosjektgjennomføringen

Kompetansekrav til konsulenten

  • Minimum 3 års høyere utdanning innen organisasjon, ledelse, økonomi eller teknologi. Konsulenten må minimum ha oppnådd grad "bachelor" eller tilsvarende.
  • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk.
  • Solid erfaring (5 år eller mer) som prosessleder og/eller prosjektleder fra store og virksomhetskritiske IT-prosjekter.
  • Erfaring med prosjektmetodikk knyttet til større investeringsprosjekter i Staten, eks Statens prosjektmodell (KS2- prosjekter). 
  • Konsulenten må ha ledet prosjekter i statlig sektor. 
  • Erfaring med produktteam-organisering. 

Arbeidssted:
Brønnøysundregistrene er fleksibel i forhold til arbeidssted og tilstedeværelse i Brønnøysund. Arbeidssted kan være konsulentens eget arbeidssted, hjemmekontor eller i Brønnøysundregistrenes lokaler i Brønnøysund.

Som et uforpliktende estimat, beregner vi at det kan bli behov for totalt 24 reiser til Brønnøysund i avtaleperioden (12 måneder) à 4 dager. Hvis avtalen blir forlenget, estimerer vi at det maksimalt vil bli behov for ytterligere 24 reiser à 4 dager pr. periode à 12 måneder.

Stillingsprosent:
50-100 % frem til 1.1.2024 og 100 % fra 1.1.2024.

Required skills:
Prosjektledelse Produktteam-organisering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

15.11.2023

Enddate

15.11.2024

Apply before

25.09.2023

Deadline for compliance

13.12.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00