Prosjektleder Digitale skilter

Log in or register to apply
Request ID: 23-09-7144
Published: 15.09.2023
Apply before: 30.09.2023 12:00
Share:

Ruter drifter en betydelig skiltpark i Oslo og Viken. Dette inkluderer elektroniske skilter og skjermer på bussholdeplasser, trikkeholdeplasser og T-banestasjoner. Vedlikehold og bytte av skilter skjer i stor grad gjennom leverandører og i tett samarbeid med Sporveien, Sporveien Media og andre offentlige enheter, men Ruter har overordnet ansvar for kontrakter og leveransene.

Den eldste delen av skiltparken må oppgraderes spesielt med tanke på overgang fra 2G til nyere mobilnett. Det er behov for å gjøre anskaffelser for å erstatte og oppgradere skilter, men samtidig vurdere riktig tjenestemodell for skiltparken. Ruter ønsker å gå over til mer komplett tjenestemodell for skilter.

For å sikre god prosess for Ruter, våre offentlige samarbeidspartnere og leverandørene ønsker vi å leie inn en Prosjektleder med god kunnskap om offentlige anskaffelser, med evnen til å sette seg inn i det tekniske landskapet rundt skilter.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaven består i å drive prosessen for å definere og dokumentere en prioritert fremdriftsplan for å erstatte skilter. Det er antatt at avvikling av 2G i 2025 vil kreve en prioritering som kan gi tette frister på enkelte deler av oppgraderingen.

Antatte oppgaver:

 • Gjennomgå utført kartlegging og strategi for digitale skilter
 • Operasjonalisere en plan for oppgradering/bytte av skjermer
 • Vurdere alternativer for tjenestekjøp
 • Rapportere til en styringsgruppe
 • Organisere arbeidet
 • Vurdere behov for dialoger med markedet / leverandører
 • Utarbeide nye SSA dokumenter
 • Definere kostnadselementer og effektive virkemidler (prising)
 • Gjennomføre nødvendige anskaffelser
 • Prosjektledelse av prosessen fra start til signering

Krav til kompetanse

 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2
 • Minimum 3 års erfaring med prosjektledelse innenfor relaterte oppgaver.
 • Minimum 3 års erfaring med offentlige anskaffelser
 • Minimum 3 års erfaring med SSA avtaler
 • Minimum 3 års erfaring med tjenestekjøp av lignende konsepter

Det er en fordel at kandidaten har følgende kompetanse:

 • Evne til å raskt forstå teknologiske problemstillinger. Forklar om konkrete og relevante prosjekter

Required skills:
prosjektledelse offentlige anskaffelser SSA avtaler

Attached document(s):
23.905.010 - RKO Besvarelse.docx
Apply

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

30.10.2023

Enddate

30.06.2024

Apply before

30.09.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00