Prosjektleder Digitale skilter

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-09-7144
Published: 15.09.2023

Ruter drifter en betydelig skiltpark i Oslo og Viken. Dette inkluderer elektroniske skilter og skjermer på bussholdeplasser, trikkeholdeplasser og T-banestasjoner. Vedlikehold og bytte av skilter skjer i stor grad gjennom leverandører og i tett samarbeid med Sporveien, Sporveien Media og andre offentlige enheter, men Ruter har overordnet ansvar for kontrakter og leveransene.

Den eldste delen av skiltparken må oppgraderes spesielt med tanke på overgang fra 2G til nyere mobilnett. Det er behov for å gjøre anskaffelser for å erstatte og oppgradere skilter, men samtidig vurdere riktig tjenestemodell for skiltparken. Ruter ønsker å gå over til mer komplett tjenestemodell for skilter.

For å sikre god prosess for Ruter, våre offentlige samarbeidspartnere og leverandørene ønsker vi å leie inn en Prosjektleder med god kunnskap om offentlige anskaffelser, med evnen til å sette seg inn i det tekniske landskapet rundt skilter.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaven består i å drive prosessen for å definere og dokumentere en prioritert fremdriftsplan for å erstatte skilter. Det er antatt at avvikling av 2G i 2025 vil kreve en prioritering som kan gi tette frister på enkelte deler av oppgraderingen.

Antatte oppgaver:

 • Gjennomgå utført kartlegging og strategi for digitale skilter
 • Operasjonalisere en plan for oppgradering/bytte av skjermer
 • Vurdere alternativer for tjenestekjøp
 • Rapportere til en styringsgruppe
 • Organisere arbeidet
 • Vurdere behov for dialoger med markedet / leverandører
 • Utarbeide nye SSA dokumenter
 • Definere kostnadselementer og effektive virkemidler (prising)
 • Gjennomføre nødvendige anskaffelser
 • Prosjektledelse av prosessen fra start til signering

Krav til kompetanse

 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2
 • Minimum 3 års erfaring med prosjektledelse innenfor relaterte oppgaver.
 • Minimum 3 års erfaring med offentlige anskaffelser
 • Minimum 3 års erfaring med SSA avtaler
 • Minimum 3 års erfaring med tjenestekjøp av lignende konsepter

Det er en fordel at kandidaten har følgende kompetanse:

 • Evne til å raskt forstå teknologiske problemstillinger. Forklar om konkrete og relevante prosjekter

Required skills:
prosjektledelse offentlige anskaffelser SSA avtaler

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

30.10.2023

Enddate

30.06.2024

Apply before

30.09.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x Fullstackutvikler - HelseID

Request ID: 23-06-5947 Published: 2023-06-04

Til vår kunde i helsesektoren søker vi 2 fullstackutviklere for å jobbe med HelseID, en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell og virksomheter ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2.Kunden har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere inntil 2 fullstack -utviklere på heltid ut juni 2025, men......

Competence area
Development, Security
Location
Oslo, Trondheim eller Tromsø
Workload
100%
Startdate
2023-07-03
Enddate
2026-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: Closed

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed