Prosjektleder Ring 1 - håndtering av avvik

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-01-5514
Published: 30.01.2024

Ruter har behov for en prosjektleder som skal holde i helheten rundt Ruter sin håndtering av avvikene i kollektivtransporten som oppstår grunnet stengingen av Ring 1. Oppgavene vil i hovedsak omhandle generell prosjektledelse, dokumentasjon, koordinering internt i Ruter og med eksenterne parter (Statens Vegvesen, BYM, MOS, bussoperatører ++), evaluering og oppfølging. Rollen krever god innsikt i kollektivtrafikken og hvordan denne er organisert. God struktur og evne til å håndtere komplekse prosesser er nødvendig for å kunne håndtere rollen.

Om prosjektet
Som ansvarlig for administrasjonen av kollektivtransport i hovedstadsområdet, søker Ruter nå en prosjektleder for å lede et prosjekt knyttet til midlertidig stenging av Hammersborgtunnelen og

Vaterlandtunellen. Kandidaten vil spille en sentral rolle i å minimere ulempene for våre kunder, sikre kommunikasjonen mellom ulike avdelinger, etater og med kollektivreisende for å sikre en sømløs overgang under perioden. Denne rollen tilbyr en mulighet til å gjøre en forskjell i samfunnet ved å sikre effektiv og problemfri kollektivtransport i en utfordrende periode.

I tillegg til de primære ansvarsområdene, søker Ruter en prosjektleder som kan ta en hands-on tilnærming til daglige driftsutfordringer, med en metodisk og analytisk arbeidsstil for å identifisere, analysere og løse operative utfordringer. Dette innebærer å bidra til videreutvikling av Driftsavdelingen, dens prosesser og tjenester, samt forbedre måloppnåelsen. Konsulenten må være forberedt på å ta en proaktiv og fleksibel rolle i organisasjonens videre utvikling. Kandidaten skal kunne fungere som en rådgivende part, tilby innsikt og støtte for å oppnå organisasjonens strategiske og operative mål. Vi ønsker derfor en kandidat med en sterk forretningsforståelse, teknologisk innsikt og erfaring fra kollektivtrafikken.

Konsulenten må være forberedt på å takle et bredt spekter av oppgaver innenfor Driftsavdelingen, og ha evnen til å raskt veksle mellom detaljorientert analyse og høyere nivå-strategisk tenkning. Å være en avansert bruker av Excel og PowerPoint for å fremstille komplekse data og fremlegge overbevisende argumenter for ledelsen vil være avgjørende.

Om rollen og arbeidsoppgaver

  • Lede koordineringen og planlegging, gjennomføring og evaluering av kollektivtransporttjenester i Ruter og med eksterne parter for tunnelstengingen, med særlig fokus på kundekommunikasjon og å opprettholde en høy kundetilfredshet.
  • Samarbeid med nødetater, kommunale og statlige etater for å sikre en helhetlig tilnærming til prosjektgjennomføringen.
  • Utvikle og gjennomføre omfattende kommunikasjonsplaner med mål om å overvåke og styre kundekommunikasjon og informasjonsflyt for å sikre optimal reiseopplevelse for våre kunder.
  • Utvikle og implementere datadrevet beslutningstaking og prosjektstyring.
  • Bistå i arbeidet med hvordan Ruter skal jobbe med fremtidige planlagte avvik i kollektivtransporten
  • Støtte avdelingen i utviklingen av prosesser og tjenester
  • Vi ser etter en kandidat som ikke bare har de nødvendige tekniske kvalifikasjonene, men som også forstår den bredere samfunnsmessige betydningen av våre tjenester. Erfaring fra arbeid som direkte påvirker offentligheten og evnen til å håndtere komplekse, flerlagrede prosjekter vil være avgjørende.

MÅ-Krav

  • Må-krav 01: Må i en lengre periode i løpet av de siste 3 årene ha jobbet med relevante temaer for praktisk håndtering og planlegging av kollektivtransport
  • Må-krav 02: Mastergrad i et relevant felt (f.eks., Økonomi, strategi, teknologi, prosjektledelse), som understøtter en forståelse for både teoretiske og praktiske aspekter ved ledelse, innovasjon og forretningsutvikling.

Required skills:
Kollektivtransport Prosjektleder

Desired skills:
Prince2

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

01.03.2024

Enddate

30.11.2024

Apply before

14.02.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00