Produktledere i produktområde Reise

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-05-6442
Published: 10.05.2024

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.
Teamene har i stor grad ende-til-ende-ansvar for hvordan disse dataene på best mulig måte kan skape verdi for Ruter.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Produktlederen snakker med alle, alt fra interne fagmiljøer og andre team, eksterne aktører, og forstår deres problemer og jobber sammen med tech, data og design i teamet for å løse Ruter sine behov. Gjennom dette sørger du for at behov og verdi er strukturert opp slik at dine produkter er best mulig rustet til å støtte Ruters retninger.

Vi er klar over at god arbeidsmetodikk og teamorganisering er must for at vi skal lykkes med oppdraget vårt. Vi jobber etter smidige utviklingsmetoder og er organisert i tverrfaglige produktteam.
Vi har en moderne teknologistakk med blant annet Snowflake som dataplattform, Kafka, AWS og mikrotjenester i en datadrevet arkitektur.

Produktlederens arbeidsoppgaver er blant annet

 • Forstå og balansere organisasjonens behov
 • Kartlegge og forstå brukernes forventninger
 • Jobbe tett sammen med sentrale stakeholdere for å sikre at behov og forventninger styres og forvaltes på en god måte
 • Videreføre og utvikle et tverrfaglig team som skal jobbe sammen for å finne de beste løsningene.
 • Ansvarlig for den strategiske utviklingen av et eller flere produkter
 • Rapporterer status på produktutviklingen og måloppnåelse på produktnivå
 • Bistå med oppfølging av budsjett og regnskap

MÅ-Krav

 • Tilbudt konsulent kan ikke være et enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap/selskap der innehaver er eneste ansatte i selskapet
 • Tilbudt konsulent må ha minst 3 års erfaring som produktleder der det er anvendt moderne produktutviklingsmetodikker.
 • Tilbudt konsulent må ha 3 år eller mer høyere utdanning innen IT eller tilsvarende. (Universitet/Høyskole. 

Minstekrav 

 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2
 • 5 års relevant erfaring med leveranser med komplekse problemstillinger på tvers av faglige miljøer. 
 • 5 års relevant erfaring fra utviklingsmiljø, med utvikling av virksomhetskritiske systemer og tekniske leveranser med høye krav til ytelse og oppetid.
 • Erfaring fra å jobbe med smidige utviklingsmetodikker der kontinuerlig læring og utvikling er sentral. Du må ja jobbet i autonome/myndiggjorte team med CI/CD pipeline etter DevOps-prinsipper
 • Erfaring med å jobbe med data som produkt, og forstå hvordan dette kan bidra til innsikt og hvordan produktutviklingsprinsipper kan benyttes på denne type produkter.


Required skills:
Produktleder DevOps CI/CD produktutviklingsmetodikker

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

01.06.2024

Enddate

31.05.2025

Option to prolong

Apply before

23.05.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x Fullstackutvikler - HelseID

Request ID: 23-06-5947 Published: 2023-06-04

Til vår kunde i helsesektoren søker vi 2 fullstackutviklere for å jobbe med HelseID, en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell og virksomheter ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2.Kunden har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere inntil 2 fullstack -utviklere på heltid ut juni 2025, men......

Competence area
Development, Security
Location
Oslo, Trondheim eller Tromsø
Workload
100%
Startdate
2023-07-03
Enddate
2026-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: Closed

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed