Request ID: 21-01-9987
Published: 25.01.2021

 

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en konsulent med kompetanse innenfor personvern og informasjonssikkerhet

Oppdraget er knyttet til de nasjonale løsningene Nasjonal kjernejournal og e-resept. Konsulenten vil ha ansvaret for å bistå teamene med å avklare rettslige problemstillinger knyttet til løsningene og tilhørende prosjekter. Det er konkret henvendelser fra teamet oftest knyttet til personvern eller informasjonssikkerhet. I tillegg vil det være aktuelt med andre oppgaver

Eksempler på problemstillinger:

  • Spørsmål om utlevering av opplysninger fra løsningene til eksterne aktører
  • Vurdering av behandlingsgrunnlag
  • Spørsmål knyttet til pasienters rettigheter og hvordan disse ivaretas i løsningene
  • Avklare rettslig handlingsrom for ny funksjonalitet
  • Rådgivning knyttet til databehandleravtaler og bruksvilkår

KRAV TIL KOMPETANSE

Konsulentene må ha master i rettsvitenskap.  Konsulenten må dokumentere kompetanse innenfor personvern og informasjonssikkerhet. Det er også ønskelig med kompetanse innenfor helserett.

 

Competence area

Security, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.02.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00