Styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-04-5509
Published: 27.04.2020

NPE ønsker å få på plass et styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet. Vi har mange rutiner på plass i dag, men ønsker å videreutvikle disse og sette dem inn i en samlet, overordnet struktur. Systemet skal være tilpasset NPEs egenart og behov, og i størst mulig grad være en del av virksomhetenes øvrige rutiner for styring. 

Vi søker bistand til å utforme og dokumentere et slikt styringssystem. Bistanden skal også bidra til å sette NPE i stand til å vedlikeholde og kontinuerlig forbedre styringssystemet/internkontrollen.

Vi legger vekt på at styringssystemet/internkontrollen skal være konkret, virksomhetstilpasset og lett å følge opp i praksis. Vi har ikke tatt stilling til om vi eventuelt vil ta i bruk spesielle IT-løsninger for oppfølging.

Arbeidet skal ta utgangspunkt i aktuelle krav og føringer, se blant annet www.internkontroll-infosikkerhet.difi.no, www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38 og www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988.

Design, gjennomføring og oppfølging av konkrete sikkerhetstiltak ligger utenfor prosjektet.

Absolutte krav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Konsulentene skal ha kompetanse og minimum 3 års erfaring fra lignende prosjekter
 • Erfaring og kompetanse innen informasjonssikkerhet på et strategisk og operativt nivå
 • Sertifiseringer innen informasjonssikkerhet og/eller dokumentert kunnskap om relevante standarder, eksempelvis ISO27001/2/5 og Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Konsulenten skal ha god kjennskap til og erfaring med krav og føringer på styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet.
 • Erfaring med å formidle og skape forståelse for informasjonssikkerhet
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Erfaring fra tilsvarende oppdrag i offentlig virksomhet
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner der informasjonssikkerhet er forretningskritisk
 • Tilbudt konsulent(er)s tilgjengelighet (oppstart, stillingsprosent, opsjon)
 • Løsningsbeskrivelse (oppdragsforståelse, gjennomføringsforslag, plan, metode og innhold)
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 

Required skills:
Informasjonssikkerhet

Desired skills:
ISO27001

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

01.10.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Junior Backend Utvikler

Request ID: 20-11-5144 Published: 2020-11-27

Vi er ute etter en junior backend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, administrasjonsverktøy og ny funksjonalitet i RuterBestilling.  Konsulen......

Competence area
Development
Location
Remote/Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-01-04
Enddate
2021-07-05
Can prolong
Languages
Skandinavisk
Apply before: 07-12-2020 12:00

2x Junior Prosjektstøtte

Request ID: 20-11-4127 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi 2 junior prosjektstøtte konsulenter. Merk at kunden ikke vektlegger erfaring utover 3 år.  Konsentra søker to junior ressurser som prosjektstøtte for å bistå prosjektledelsen i å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Den ene ressursen skal hovedsakelig bistå i arbeid med brukerinnsikt, brukermedvirkning, design og analyser, mens den andre ressursen vil jobbe mer på tvers av alle fagområder. Prosjektstøtte vil inngå i en pros......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 07-12-2020 12:00