SAP IT-sikkerhetskonsulent

Log in or register to apply
Request ID: 20-09-6254
Published: 2020-09-21
Apply before: 30-10-2020 16:00
Share:

Formålet med dette oppdraget er å fylle en rolle som rådgiver innen IT-sikkerhet i CIKT/LAA. Rollen skal bidra med å sikre at FIF/SAP tilfredsstiller alle regulatoriske krav (eksterne/interne) til identitets-, autorisasjons- og tilgangsstyring. Rollen skal støtte sikkerhetsvurdering av endringer på produksjonssatt SAP-løsning og randsystemene. Det vil i tillegg trenges bistand til gjennomføring av intern- og oppfølging av eksterne revisjon av FIF/SAP.

Rollen vil innebære samarbeid med Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA), Forsvarsstaben (FST), Forsvarsmateriell (FMA), Cyberforsvarets for øvrig og eksterne aktører som Riksrevisjonen.

Nærmere om bistanden/arbeidsoppgaver

Konsulenten skal i perioden som nevnt over yte bistand til CTO LAA innenfor fagfeltet it-sikkerhet som angitt nedenfor:

 • Sikkerhetsmessig vurdering av endringer i SAP-løsning med randsystemer.
 • Støtte funksjonell side i forbindelse med verdivurderinger av informasjon.
 • Støtte drift og videreutvikling av rutiner- og verktøy for identitets-, autoriasjons- og tilgangsstyring.
 • Vurdere/godkjenne tilganger til SAP-løsning i forhold til need-to-know på sandbox, test, referanse og utviklingssystemene.
 • Støtte prosjekter i sikkerhetsrelaterte spørsmål knyttet til produksjonssatt FIF/SAP-løsning, herunder innføring av nye systemer.
 • Støtte i forbindelse med etablering og forvaltning av SAP roller.
 • Bistå med revisjon av FIF, herunder SAP spesifikke systemer.
 • Støtte arbeid med sikkerhetsdokumentasjon på eksisterende løsninger.
 • Oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av sertifikater for grensesnitt og integrasjoner.

Krav til kompetanse

Informasjon om utfylling kompetansetabell:

 • Konsulentselskapet skal besvare kravene med ”ja” eller ”nei”, og gi en beskrivelse av tilbudt konsulents kompetanse sett i forhold til det enkelte kompetansekrav. 
 • Tilbyder skal i beskrivelsen av kompetanse på det enkelte krav henvise til relevant kompetanse/erfaring i CV, og konsulentens CV skal vedlegges tilbudet. 
 • Ved evalueringen blir det lagt vekt på konsulentselskapets beskrivelse av tilbudt konsulents kompetanse sammenholdt med konsulentens CV.
 • Språkkravet er et skal-krav som ikke vil bli vektet, men hvor tilbudet vil bli avvist dersom konsulenten ikke oppfyller kravet.

 

Required skills:
SAP Sikkerhetsloven

Desired skills:
ITIL

Attached document(s):
Kompetansetabell
Apply

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-01-01

Enddate

2022-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00