Request ID: 21-03-1290
Published: 11.03.2021

NRK har behov for å evaluere avdelingen Operativ IT-sikkerhet, herunder mandat, organisering, kapabiliteter, og teknologi.

Operativ IT-sikkerhet består av interne og eksterne ressurser med forskjellige kompetanse og som danner et bredt miljø innenfor cybersikkerhet. Oppdraget vil være å se på dagens organisasjon og ansvarsområder og følge opp mot andre enheter i NRK.

Formålet med oppdraget er å få nødvendig kompetanse til å levere en handlingsplan og tiltak som beskrive gruppens ansvarsområder, prosesser og kapabilitet. Det må leveres en beskrivelse på tidsplan og antall konsulenter som er nødvendig for å levere en anbefaling til prosjekteier. Det er ønskelig at oppdraget varer fra 2-4 måneder.

Mer konkret så ser vi for oss følgende oppgaver:

  • Prosjektet skal evaluere avdelingen Operativ IT-sikkerhet, herunder deres mandat, organisering, kapabiliteter, og teknologi. 
  • Utrede sikkerhet under divisjonen som avdeling og funksjon, og som skal resultere en anbefaling på handlingsplan.
  • Avklare ansvarsområde for IT-sikkerhet og se på prosesser som må på plass.
  • Se på operative oppgaver mot andre divisjoner og avdelinger. Se på samarbeid på tvers og ansvarsfordeling

NRK søker relevante og faglig sterke personer eller team som kan bidra til prosjektet og leverer til avtalt tid. Sikkerhetsressursene må ha god erfaring og kompetanse for å levere på dette oppdraget. 

 

Det bes om referanser:
Oppgi inntil 3 relevante referanser. Referansene skal minst inneholde følgende beskrivelse: 

  • Kundens navn
  • Kontaktinformasjon hos oppdragsgiver; navn, stilling, e-post og telefon
  • Utdypende beskrivelse av hvilken rolle og ansvar kandidaten hadde i oppdraget, og hvorfor dette er relevant i forhold til kravet
  • Tidsrom, omfang og varighet

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 3 referanser.

 

 

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00