Tilgangsstyring og informasjonssikkerhet

Log in or register to apply
Request ID: 21-07-6803
Published: 12.07.2021
Apply before: 13.08.2021 10:00
Share:

Helsedirektoratet skal i 2021 gjennomføre prosjektet Tilgangsstyring og styrende dokumenter innen informasjonssikkerhet

Bakgrunnen for prosjektet er at Helsedirektoratet ønsker å etablere helhetlig prosess og rammeverk for tilgangsstyring på tvers av organisasjon basert på og iht beste praksis innen informasjonssikkerhet. I tillegg er det behov for oppdatering av forskjellige styrende dokumenter på prioriterte områder innen informasjonssikkerhet. Disse aktiviteter innebærer gjennomføring av et prosjekt som hoved bistand til CISO for å få på plass helhetlig tilgangsstyring i organisasjonen, og har som hovedmål å: 

 • Definere, kartlegge og etablere en helhetlig tilgangsstyringsprosess etter beste praksis innen informasjonssikkerhet, som kan operasjonaliseres i organisasjon. Dette inkluderer å få på plass tilgangsstyringsprosess som dekker både sammenhengen mellom identitetslivssyklus og tilgangslivssyklus, oppdaterte informasjonssikkerhetskrav gjennom hele prosessen og alle faser, rolle modellering som grunnlag for tilgangsstyring samt oppdaterte retningslinjer.
 • Bistand til å etablere grunnlag for tilgangsstyring til operasjonalisering i organisasjon.
 • Definere, kartlegge og etablere tilgangsstyrings- og informasjonssikkerhetskrav gjennom hele prosessen.
 • Videreutvikle dagens retningslinje for tilgangsstyring samt helhetlig prosess og krav gjennom hele prosessen, etter beste praksis innen informasjonssikkerhet. 
 • Sørge for at tilgangsstyringsprosess er gjennomførbar i organisasjon.
 • Etablere rapporteringsmetrikker samt oppfølgingskrav for tilgangsstyring på tvers av prosessen etter beste praksis innen informasjonssikkerhet.
 • Økt modenhetsnivå på tilgangsstyring og andre områder innen informasjonssikkerhet samt effektiv og tilstrekkelig etterlevelse og oppfølging i organisasjon. Disse vil også danne et grunnlag for videre arbeid, implementering, økning i modenhet og etterlevelse i linja.
 • Bistand til utarbeidelse og oppdatering av diverse styrende dokumenter (spesielt på strategisk og prosess nivå) på forskjellige prioriterte områder innen informasjonssikkerhet som bl.a. skysikkerhet, sikkerhetsarkitektur, hendelseshåndtering, leverandørstyring, osv. 
 • Økt modenhetsnivå på forskjellige prioriterte områder innen informasjonssikkerhet samt effektiv og tilstrekkelig styring av risikoer knyttet til disse. Disse vil også danne et grunnlag for videre arbeid, implementering, økning i modenhet og etterlevelse i linja.

Prosjektets skal levere:  

 • Sluttrapport med oppsummering av arbeidet, læringspunkter og forslag til videre arbeid for organisasjonen
 • Helhetlig tilgangsstyringsprosess som dekker både identitetslivssyklus og tilgangslivssyklus, oppdaterte informasjonssikkerhetskrav gjennom hele prosessen og alle faser, rolle modellering som grunnlag for tilgangsstyring samt oppdaterte retningslinjer.
 • Utarbeidelse og oppdatering av diverse styrende dokumenter (spesielt på strategisk og prosess nivå) innen informasjonssikkerhet. 

Det er behov for bistand til å gjennomføre prosjektet. Prosjektet vil følges opp og utføres i tett dialog med informasjonssikkerhetsleder (CISO), men vil også ha en intern styringsgruppe i Helsedirektoratet. Dette arbeidet vil være grunnleggende for flere rutiner og prosesser i organisasjon, samt hvordan informasjonssikkerhetskrav inkludert tilgangsstyringskrav og styrende prosesser innen området etterleves på tvers av organisasjon.

Innleide ressurser skal bistå med relevante oppgaver i prosjektet:

 • Bistå å drive prosjektet på vegne av CISO
 • Videreutvikling av tilgangsstyringsarbeidet innen informasjonssikkerhet
 • Videreutvikling av rammeverk, prosess og styrende dokumenter for å understøtte helthetlig tilgangsstyring som grunnlag på tvers av organisasjon
 • Oppdatere styrende dokumenter på diverse fagområder innen informasjonssikkerhet 
 • Bistå og klargjøre grunnlag for operasjonalisering av tilgangsstyring på tvers av organisasjon. Dette inkluderer å avholde workshops, dokumentere tilbakemeldinger, gjennomføre opplæring, osv.
 • Gi innspill til etablering av rapportering på metrikker (KPI/KRI) fremover i organisasjonen knyttet til tilgangsstyring.
 • Bistå med oppdatering av rapporteringsmetrikker og -krav på tilgangsstyring etter beste praksis innen informasjonssikkerhet, spesielt på strategisk og ledelsesnivå. Dette inkluderer utarbeidelse av mal for ledelsens risikorapportering med nødvendige metrikker med langsiktig mål å etablere automatisert rapportering.

Denne listen er ikke uttømmende. Andre oppgaver kan komme inn basert på behov i prosjektet.

 

Attached document(s):
Leverandørens Besvarelse
Apply

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

65-35%

Startdate

24.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineer, Analytics

Request ID: 21-07-4093 Published: 2021-07-19

Do you love being a developer and create new insight? Analytics are on the lookout for a new, talented developer to join our team! Analytics is a unit with a passion for data, and an important contributor on the customers journey to become even more data driven. Although your main assignment will be to build data pipelines, we’re on the lookout for you who want to make a difference and not just deliver data. You want to create value for the customer and their customers! You find data and data m......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo, Økern
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: ASAP

Project Manager - Copper Migration

Request ID: 21-07-3149 Published: 2021-07-16

The copperinfrastructure in Norway is in the phase of being shut down, and based upon the information today this will be finished at latest within 2025 (earlier information from NKOM was based upon shutdown within dec 2022 and TN still has this as a target).  As the customer has appr. 8000 copperbased locations used in WAN-solutions (primary IPVPN and EVPN) these xDSL-access lines has to be replaced by other access-services (fiber, coax, FWA, ..). In addition there also is an issue due to Telen......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-08-23
Enddate
2021-12-17
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: 30-08-2021 10:00