Threathunter/Incident Responder

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-01-6780
Published: 31.01.2023

NRKs operative del av informasjonssikkerhet skal innhente en ressurs med nødvendig kompetanse for å styrke team, og ta ansvar for konkrete oppgaver innenfor IT-sikkerhet.

Teamet har både strategiske og operative oppgaver og jobber tett med andre seksjoner i NRK for å forebygge, håndtere hendelser og redusere sårbarheter.

Om oppdraget
NRK ser etter en senior Threathunter/Incident Responder som har lyst til å bidra og utvikle NRKs operative sikkerhetsmiljø

Seksjonen består av ulike team som dekker et bredt spekter innenfor informasjonssikkerhet.

Operativ IT-sikkerhet består av seks personer med ansvar for ulike områder, men deler oppgaver og er avhengig av godt samarbeid. Rollen som utlyses vil måtte kunne jobbe selvstendig, delta i prosjekter og være med å gjøre seksjonen mer robust for det mandat som ligger hos oss.

Formålet med oppdraget er å få en ressurs med riktig kompetanse og analytisk sans til å gå rett inn i teamet, jobbe selvstendig og utføre rollen tilfredsstillende. Mer konkret så vil rollen ha ansvar for følgende oppgaver

  • Lage trusselhypoteser basert på NRKs trusselbilde og input
  • Teste hypotesene via threathunting i logger og på systemer
  • Bestille eller innføre nye datakilder i vår SIEM løsning og normalisere disse
  • Bistå i hendelseshåndtering og etterforsking
  • Utvikle deteksjonskapabiliteter
  • Skrive rapporter på arbeid
  • Utarbeide rutiner og dokumentasjon

Required skills:
Azure Sentinel Threathunting Incident response

Desired skills:
Defender Advanced hunting Nettverkslogger Linux

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

20.02.2023

Enddate

30.06.2023

Option to prolong

Apply before

10.02.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00