Threathunter/Incident Responder

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-01-6780
Published: 31.01.2023

NRKs operative del av informasjonssikkerhet skal innhente en ressurs med nødvendig kompetanse for å styrke team, og ta ansvar for konkrete oppgaver innenfor IT-sikkerhet.

Teamet har både strategiske og operative oppgaver og jobber tett med andre seksjoner i NRK for å forebygge, håndtere hendelser og redusere sårbarheter.

Om oppdraget
NRK ser etter en senior Threathunter/Incident Responder som har lyst til å bidra og utvikle NRKs operative sikkerhetsmiljø

Seksjonen består av ulike team som dekker et bredt spekter innenfor informasjonssikkerhet.

Operativ IT-sikkerhet består av seks personer med ansvar for ulike områder, men deler oppgaver og er avhengig av godt samarbeid. Rollen som utlyses vil måtte kunne jobbe selvstendig, delta i prosjekter og være med å gjøre seksjonen mer robust for det mandat som ligger hos oss.

Formålet med oppdraget er å få en ressurs med riktig kompetanse og analytisk sans til å gå rett inn i teamet, jobbe selvstendig og utføre rollen tilfredsstillende. Mer konkret så vil rollen ha ansvar for følgende oppgaver

  • Lage trusselhypoteser basert på NRKs trusselbilde og input
  • Teste hypotesene via threathunting i logger og på systemer
  • Bestille eller innføre nye datakilder i vår SIEM løsning og normalisere disse
  • Bistå i hendelseshåndtering og etterforsking
  • Utvikle deteksjonskapabiliteter
  • Skrive rapporter på arbeid
  • Utarbeide rutiner og dokumentasjon

Required skills:
Azure Sentinel Threathunting Incident response

Desired skills:
Defender Advanced hunting Nettverkslogger Linux

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

20.02.2023

Enddate

30.06.2023

Option to prolong

Apply before

10.02.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack utvikler - FINT KONTROLL

Request ID: 23-03-9594 Published: 2023-03-21

Vigo IKS søker etter en systemutvikler med god erfaring innenfor Java, Javascript, HTML og CSS . Hovedoppgaven vil være sammen med resten av teamet, å utvikle en autorisasjonsmodul for FINT KONTROLL løsningen. Løsningen vil være basert på RBAC.Oppgavene vil blant annet bestå iInformasjonsmodeleringDesign og utvikling av funksjonaliteten i løsningen med tilhørende tjenesterDrift av løsningenKrav til kompetanseRelevant erfaring som utvikler, rådgiver, løsningsarkitekt, virksomhetsarkitekt eller in......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-04-13
Enddate
2025-04-15
Can prolong
Languages
Apply before: 10-04-2023 15:01

Anskaffelse av brannmurteknologi - Behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag

Request ID: 23-03-2533 Published: 2023-03-21

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre anskaffelse av brannmurteknologi og har behov for faglig bistand i tilknytning til kartlegging og beskrivelse av behov, kravspesifikasjon samt bistand under evaluering og eventuelle forhandlinger.Nærmere beskrivelse av oppdragetKonsulenten skal fasilitere behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag, med et spesielt ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Spesifiseringsfasen vil pågå fra månedsskiftet april/mai – juni 2023, evaluering og ev.......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
2023-05-01
Enddate
2023-12-31
Languages
Norsk
Apply before: 29-03-2023 14:00