Request ID: 20-11-0600
Published: 24.11.2020

Konsulentene skal betjene 1.linje i Norsk Helsenett og bistå med IT-teknisk support for kundene våre. Henvendelsene kommer til oss via telefon og elektronisk via vårt sakssystem. Åpningstiden er kl.08.00-15.45 og det er avgjørende at konsulentene er pålogget telefonen i denne perioden (med unntak av lunsj). Det er mange ulike kunder og løsninger og sette seg inn i da de i dag har lite felles infrastruktur og plattformer. Det er ulike AD-løsninger, arbeidsflater, driftssoner m.m. for de ulike kundene. Det er mye å sette seg inn i så det er viktig at man lett tilegner seg ny kompetanse og at man har et godt kompetansenivå i utgangspunktet. Vår dokumentasjon finnes i Confluence og brukes som oppslagsverk i feilrettingen i tillegg til at man selv må påregne å dokumentere ved behov.

Det er viktig at konsulentene har utpreget serviceinnstilling, samt at de er systematiske, strukturerte, effektive og innehar stor arbeidskapasitet. Det forventes også at konsulentene er positive og utadvendte med god evne til å videreformidle kunnskap til andre.

Krav til komeptanse

Det kreves erfaring fra 1.linje-support på tilsvarende servicedesk som det NHN har (IT-teknisk support, telefon og skriftlig). Det er viktig med en teknisk IT-kompetanse tilsvarende 2.linje nivå. Dette er viktig for oss slik at konsulenten kommer raskt i gang med oppdraget og raskt kan jobbe selvstendig. Henviser ellers til tabell under. 

Absolutte krav

  • Erfaring fra 1.linje telefon-support fra et større IT-miljø kreves.
  • Teknisk kompetanse og god erfaring på minimum 2.linje nivå. Dette for å komme raskt i gang med selvstendig arbeid.
  • Flytende norsk, både muntlig og skriftlig
  • Behersker engelsk, både muntlig og skriftlig
  • Konsulentene skal oppgi referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser 

Evalueringskrav

  • ITIL-sertifisering er ønskelig
  • God kompetanse på Active Directory er viktig
  • God kompetanse på Microsoft-produkter generelt, og gjerne også Azure-AD og Office 365.
  • God kompetanse på terminalserver/citrix-miljøer 

 

Required skills:
1.linje support

Desired skills:
ITIL Active Directory Azure-AD Office 365

Competence area

Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00