1. linje support 1-3 Junior konsulenter

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-12-3376
Published: 16.12.2021

Statsbygg drifter og supportere flere sikkerhetsgodkjente systemer til bruk internt og til bruk på enkelte byggeprosjekter. Arbeidet utføres med en kombinasjon av egne ansatte og innleide konsulenter.

Største bruker av disse systemene er Prosjekt Nytt Regjeringskvartal. IKT-løsningene benyttes på flere prosjektlokasjoner av større og mindre omfang plassert rundt og på byggeplassen. Vi har i dag førstelinje brukerstøtte lokalisert på to ulike lokasjoner bemannet med tre personer, og skal øke dette til tre lokasjoner og 5-6 personer i løpet av våren 2022.

Førstelinje brukerstøtte består hovedsaklig i mottak av henvendelser fra brukere i sakssystem og/eller telefon, fortrinnsvis løse de fleste små og enkle henvendelser lokalt og eskalere øvrige saker til andrelinje.

Konsulenter i denne rollen må ha grunnleggende IKT-kunnskaper både om programvare og brukerutstyr, og kunne feilsøke og evt. skifte ut dette. God serviceinnstilling og imøtekommenhet overfor våre brukere, som for en stor del er innleide rådgivere og entreprenører, er svært viktig.

Det fysiske arbeidsmiljøet på og rundt en byggeplass er av en slik art at normal førlighet i ben og armer er en forutsetning for å kunne ta seg rundt til de ulike lokasjonene til alle årstider. Etter hvert som aktiviteten ifm selve byggingen øker må det påregnes utvidet åpningstid / turnus for brukerstøtte.

  • Arbeidet kan ikke utføres fra hjemmekontor.
  • Statsbygg er ute etter 1- 3 konsulenter.
  • Oppdraget vil passe for juniorkonsulenter.

Krav

For å kunne arbeide på disse systemene er det krav om sikkerhetsklarering på nivå KONFIDENSIELT i tillegg til autorisasjon gitt av Statsbygg. Konsulenter som allerede har en gyldig sikkerhetsklarering på dette nivået, vil kunne utføre selvstendig arbeid så snart autorisasjon er gitt. Andre må vente inntil sikkerhetsklarering og autorisasjon er oppnådd.

Competence area

Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00