Teknisk Tester - Bank & Finans

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-02-4175
Published: 20.02.2020

Om prosjektet

Kunden er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Kunden har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke kan tilbys som standard hyllevare.

Kunden har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter KANBAN-metoden, og vårt mantra er å levere verdi til bruker så hyppig som mulig. Testerne våre jobber både med manuell og automatisert testing og er, sammen med utviklerne, del av et featureteam i prosjektet hvor det er fokus på tidlig involvering av testarbeid og testautomatisering.

Beskrivelse

Teknisk tester skal primært være den som tar den nødvendige tekniske delen av testoppgavene, mens flere andre tar den funksjonelle delen. Dette innebærer blant annet å jobbe med mockdata, XML, database (SQL) for å teste hovedsakelig integrasjoner mot interne og eksterne systemer (gjennom API’er). Teknisk testeren skal jobbe mest med et featureteam, men samarbeid med leverandøren kan også være nødvendig.

Hovedoppgaver

·       Test av API’er

·       Sette opp mockdata

·       Konstruksjon og vedlikehold av testdata i database og XML-filer. 

·       En del av arbeidet vil også bestå i utsjekk av logger.

·       Kommunikasjon med utviklingsteamet, både fra Kunden og fra leverandøren.

·       Spesifisere, gjennomføre og analysere tester.

·       Test av features, systemtest og deltakelse i akseptansetest

·       Rapportering av testgjennomføringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetansekrav

·       Testeren bør beherske verktøy som Jira og Confluence. 

·       Testeren bør være vant til å jobbe med Aktive MQ, XML, Json, MS-SQL eller lignende for arbeid med testdata og testresultat. 

·       Må ha solid og dokumentert erfaring som teknisk tester i et smidige miljø

·       Erfaring og kompetanse på integrasjon av testsuiter i byggprosess med Jenkins og Bitbucket er ønskelig.

·       Kompetanse på Selenium, Cypress og Splunk vil også være positivt.

·       Fordel med ISTQB, ISEB eller TMap sertifisering

·       Fordel med bankfaglig kunnskap

 

Personlige egenskaper:

Teknisk tester må ha gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og være kritisk, strukturert, analytisk, resultatorientert og ha god gjennomføringsevne. Konsulenten bør ha god forståelse for smidige testprosesser, være løsningsorientert, initiativrik, selvstendig og ha evnen til å skape gode relasjoner. Testeren må kunne snakke og skrive norsk og engelsk.

Required skills:
Jira Confluence Aktive MQ XML Json Jenkins

Desired skills:
Selenium Cypress Splunk

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

ASAP

Enddate

20.06.2021

Option to prolong

Apply before

26.02.2020

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00