Request ID: 20-08-4756
Published: 18.08.2020

Konsulenten skal ta testledelse for flere parallelle leveranser som utvikles i systemporteføljen «Tilsyn og kontroll» i fagdivisjonen Trafikant og kjøretøy. Leveransene er av både teknisk og funksjonell art og med varierende testomfang. Systemene i porteføljen er egenutviklet og støtter opp under et svært samfunnsnyttig oppdrag som Statens vegvesen utøver.

 

Testleder får ansvar for flere av leveransene ramset opp under hvert system nedenfor:

 

Vadis (system som benyttes av kontrollører i Statens vegvesen til utekontroll av kjøretøy) Systemet har følgende planlagte leveranser høsten 2020:

 • Eliminering av teknisk gjeld og migrering til skyplattform «Atlas», basert på Openshift.
 • Tilpasninger til EU-regulativ «ERRU»
 • Tilpasninger til GDPR

PKK VR (system for periodisk kjøretøykontroll og verkstedregister, som brukes av både Statens vegvesen og verksteder). Systemet har følgende planlagte leveranser høsten 2020:

 • Tilpasninger ihht ny verkstedforskrift
 • Eliminering av teknisk gjeld og migrering til skyplattform «Atlas», basert på Openshift.

Difas (administrativt bestillingssystem for å utstede digitale fartsskriverkort hos Statens vegvesen)

 • Migrering til Atlas-plattform
 • Forvaltningsleveranser 

Transporttillatelser (Oversikt og kontroll over internasjonale kjøretillatelser)

 • Migrering til Atlas-plattform
 • Tilpasninger til EU-regulativ (ERRU)

Testleders oppgaver til kunne være, men er ikke begrenset til:

 • Ta ansvar for planlegging og gjennomføring av Kundens akseptansetest av flere av leveranser innenfor porteføljen «Tilsyn og kontroll»
 • Utarbeide teststrategi/planer for leveransene
 • Sikre utarbeiding av testtilfeller for å oppnå tilstrekkelig testdekning
 • Samhandle med Leverandør og fagsiden for å bidra til god, felles forståelse av krav og behov
 • Sørge for oppfølging, fremdrift og koordinering av test sammen med Leverandør og fagsiden
 • Bidra til å analysere og avdekke risikoområder i løsning
 • Være en rådgiver i forhold til bruk av automatiserte tester i porteføljen i samsvar med etatens retningslinjer for testautomatisering
 • Planlegge og støtte sikkerhetstesting, ytelsestesting, avbruddstest etc.
 • I den utstrekning Kunden ønsker det skal Konsulenten også delta i andre relaterte aktiviteter 

I tillegg til evalueringskravene skal det kunne tas hensyn til personlige egenskaper:

 • Proaktiv og løsningsorientert
 • Evnen til å sette seg hurtig inn i nye saker
 • Evnen til å håndtere flere parallelle leveranser
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og samvittighetsfull
 • Stor arbeidskapasitet og selvgående med sterk gjennomføringsevne
 • Gode norsk formidlings- og formuleringsevner 

Ønsket bistand, 1 person i 100% stilling ut 2020 med mulighet for opsjon ytterligere ett år.

Required skills:
ERRU GDPR Atlas (Openshift) ISTQB Advanced

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.09.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00