Request ID: 20-10-5120
Published: 2020-10-02

Formålet er å videreutvikle våre løsninger innenfor domenet Informasjonsforvaltning. Løsningene er basert på mikrotjenester og API-first prinsipper.

Konkrete arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre funksjonelle og ikke funksjonelle tester
 • Teknisk testing og ende-til-ende test av verdikjeder
 • Sørge for at tester gjennomføres i henhold til gjeldene teststrategier
 • Følge opp innrapporterte feil og feilsituasjoner
 • Vedlikeholde- og videreutvikle automatiserte tester
 • Bidra til at utviklingsteamet bygger testfaglig kompetanse

Vi ønsker at konsulent som tilbys minimum er seniorkonsulent, dvs har minst 5 års erfaring fra fagområdet.

En ressurs som har utviklerbakgrunn, vil bli foretrukket.

Ressursen som tilbys bør inneha følgende kompetanse: 

 • Erfaring innen funksjonell- og teknisk testing
 • Erfaring innen automatisert testing (for eksempel Cucumber/Gherkin)
 • Erfaring med microservices og effektiv utvikling av REST-baserte tjenester.
 • Erfaring med eller kompetanse på semantisk web (RDF, Linked Data)
 • Erfaring med smidig utvikling.

Opsjon for forlengelse med 6 + 6 måneder.

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Microservices REST RDF Linked Data

Desired skills:
Cucumber Gherkin

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-10-26

Enddate

2021-10-25

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00