Penetrasjonstester - Fileshare og .NET

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-04-9274
Published: 08.04.2021

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for bistand vedr penetrasjonstest av Fileshare og .Net 5 applikasjon.

Siden dette er nyutviklet arkitektur som lagrer svært sentrale og de største datamengdene i Altinn 2.0 løsningen, så ønsker vi en ekstern kvalitetssikring både av ny infrastruktur, applikasjonen og driftsrutiner.

Det må verifiseres at windows fileshare er satt opp på riktig måte med tanke på sikkerhet. Samt verifisere at .Net 5 applikasjon som tilbyr tilgangs API til fileshare er robust og ikke kan utnyttes med tanke på sikkerhet

Nærmere beskrivelse vedr verifisering:

 • Verifisere oppsett og herding av Windows 2019, NTFS og tilhørende komponenter
 • QA av utviklet kode for selve filshare applikasjonen.
 • Gjennomgang av script og vedlikeholdsprosedyrer som er utviklet for applikasjonen og fileshare
 • Funn i forbindelse med utviklet kode, oppsett, herding, driftsprosedyrer, skal leveres i en rapport. Eventuelle anbefalinger i forhold til best practises skal også dokumenteres.

Applikasjonen er:

 • utviklet av Accenture
 • kjører på fileshare server
 • eksponerer et API for tilgang til filer.

Applikasjonen består av ca. 300 linjer C#, slik at det må vel betraktes som en beskjeden størrelse.

I produksjon er nå datamengden i sharet på 50+ TB.

Digdir vil stille til rådighet den dokumentasjon og de ressurser som leverandør har behov for. Det gjelder både for selve applikasjonen (utvikler) og nødvendig driftspersonell

Krav til bistand:

 • Det skal dokumenteres alle typer tester som gjøres, slik at enten konfigurasjon av server er mulig eller utbedring av applikasjon. 
 • Oppsummering skal gjøres i en endelig rapport, men alvorlige feil skal rapporteres fortløpende.
 • Gjennomgang av script og vedlikeholdsprosedyrer som er utviklet for applikasjonen
 • Gjennomgang av utviklet kode for selve filshare applikasjonen. 
 • Gjennomgang av oppsett, herding, driftsprosedyrer, skal leveres i en rapport, og eventuelle anbefalinger i forhold til best practise skal dokumenteres.

Krav til språk: 

 • Tilbudet skal leveres på norsk. 
 • Tilbudte konsulenter må snakke godt forståelig norsk.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, beskrivelse av prosjekt og fremdriftsplan og beskrivelse av standarder/metoder eller lignende som Konsulenten skal benytte , samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
C# Fileshare NTFS .NET

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

200hours

Startdate

27.04.2021

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - NRK

Request ID: 21-11-4917 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner. Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal un......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 16:00

Løsningsarkitekt - NRK

Request ID: 21-11-8929 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en løsningsarkitekt. Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 15:00