Testansvarlig i utviklingsteam

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-02-7297
Published: 08.02.2024

I forbindelse med utviklingen av Brønnøysundregistrenes registerplattform (BRsys), og relaterte utviklingsprosjekter, har vi behov for å styrke kapasiteten på testområdet da det for tiden ikke finnes tilgjengelige interne ressurser. Det er behov for å engasjere 3 ressurser som testansvarlige i utviklingsteam.

Nærmere beskrivelse av oppdraget
Som testansvarlig i teamet har ressursen ansvar for planlegging, forberedelse og gjennomføring av konstruksjonsteamets testaktiviteter.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for at testprosess og testmetodikk blir gjennomført i konstruksjonsteamet
 • Ansvar for planlegging, forberedelser og gjennomføring av konstruksjonsteamets testaktiviteter.
 • Følge opp testaktiviteter og rapportere resultater og status til konstruksjonsteamet
 • Klargjøre testspesifikasjoner for brukerhistorier i sprinten
 • Samarbeide tett med andre fagressurser i BRsys og Registerforvaltning ved BR
 • Gjennomføre manuell testing
 • Gjennomføre utforskende tester

Ved behov skal konsulenten også kunne bistå i andre satsninger, prosjekter eller oppgaver ved Brønnøysundregistrene.

Krav 

 • Tilbudt ressurs har minst 3 års dokumentert erfaring med funksjonelle og ikke funksjonelle tester.
 • Tilbudt ressurs har god kjennskap til API testing.
 • Tilbudt ressurs har god kjennskap utforskende testing.
 • Tilbudt ressurs har god kjennskap til ende-til-ende tester. 
 • Tilbudt ressurs har dyp forståelse av behovsdrevet utvikling (BDD) .
 • Tilbudt ressurs har dokumentert erfaring med DevOps, smidig utvikling og kontinuerlige leveranser. 

Arbeidssted:
Arbeidssted skal være i Brønnøysundregistrenes lokaler i Brønnøysund og konsulentens eget arbeidssted eller hjemmekontor. Dersom det er tilgjengelig kapasitet på Brønnøysundregistrenes lokaler i Oslo, har konsulenten anledning til å benytte seg av dette.

Det vil være behov for totalt 24 reiser til Brønnøysund i avtaleperioden (12 måneder) à 3-4 dager. Hvis avtalen blir forlenget, estimerer vi at det maksimalt vil bli behov for ytterligere 12 reiser à 3-4 dager pr. periode à 6 måneder.

I forbindelse med onboarding og kompetanseoverføring i de 2 - 3 første månedene, er det behov for at konsulenten kommer til Brønnøysund 2 til 3 uker pr. måned à 3-4 dager pr. reise. Disse reisene inngår i de angitte 24 reisene de første 12 månedene.

Required skills:
funksjonelle tester API testing

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

18.03.2024

Enddate

18.03.2025

Apply before

17.02.2024

Deadline for compliance

27.03.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00